Przedsiębiorstwo komunalne

W odpowiedzi na pojawiające się pytania mieszkańców, dotyczące zaistniałej sytuacji na terenie jednej z naszych przepompowni oraz przyległych posesji, postanowiliśmy wyjaśnić Państwu, co się wydarzyło i jakie działania podjęliśmy do tej pory. Po pięciu latach nieprzerwanej i bezawaryjnej pracy przepompownia ścieków przy Os. Słowackiego (PS-2) przestała funkcjonować. Pierwsze niepokojące symptomyRead More →

Spółki wodociągowe musiały do 12 marca złożyć do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski taryfowe na okres trzech lat. Dotychczas taryfy, dla danego regionu, określało działające na nim przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a zatwierdzane były przez rady gmin. Wejście w życie ustawy o Prawie wodnym wniosło szereg zmian. Powstanie PGW Wód PolskichRead More →

Informujemy, że 14 lutego na skrzyżowaniu ulic Ratuszowej i Niepodległości rozpoczęła się budowa nowej i przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej. Jest to kolejny etap prac związanych z odwodnieniem centrum miasta. Na czas wykonywania robót została wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu, która obowiązuje do 30 czerwca. Prace, które na zlecenie Przedsiębiorstwa KomunalnegoRead More →

Nasz Czytelnik poinformował nas, że  nie ma wody w Popowie. Przedsiębiorstwo Komunalne informuje, że doszło do awarii sieci wodociągowej. Z informacji uzyskanych w Przedsiębiorstwie Komunalnym dowiedzieliśmy się, że trwają prace nad usunięciem awarii. Jednak problem jest na tyle duży, że przerwa w dostawie wody może potrwać do jutra. Pracownicy KomunalkiRead More →

W związku z pracami wykonywanymi przez Przedsiębiorstwo Komunalne, na trzech ulicach na Górce mogą występować utrudnienia w ruchu drogowym. Na stronie Wronki.pl opublikowano komunikat, informujący o pracach związanych z budową kanalizacji deszczowej na ul. Morelowej, Wiśniowej i Jabłoniowej. Rozpoczęły się one 25 października na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunalnego. W związku zRead More →

Rozbiórka oczyszczalni ścieków na osiedlu Zamość we Wronkach wraz z budową przepompowni ścieków oraz położenie na dnie Warty rury kanalizacyjnej i wodociągowej. Przedsiębiorstwo Komunalne przygotowuje się do kolejnej dużej inwestycji, mającej na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. W zeszłym roku Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony ŚrodowiskaRead More →

„Postęp” będzie miał nowego właściciela. Dawna spółdzielnia została wystawiona na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Komunalne, które zrezygnowało z planów zagospodarowania obiektu. Na początku 2015 roku Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach drogą licytacji, za kwotę nieco ponad 800 000 złotych nabyło nieruchomości po byłej spółdzielni pracy „Postęp”. W planach prezesa Rafała Zimnego byłoRead More →

W piątek minie rok odkąd Przedsiębiorstwo Komunalne zlicytowało budynek byłej spółdzielni pracy „Postęp”. 365 dni później postanowiliśmy zapytać prezesa Rafała Zimnego, jaka przyszłość czeka biurowiec i tereny przyległe.   W lutym zeszłego roku w szamotulskim Urzędzie Skarbowym odbyła się licytacja obiektu przy ulicy Chrobrego we Wronkach. Już w pierwszej licytacjiRead More →

Chwilę przed południem, w sali konferencyjnej szamotulskiego Urzędu Skarbowego odbyła się licytacja nieruchomości, należącej do byłej Spółdzielni Pracy „Postęp”. Po odczytaniu informacji, związanych z przedmiotem licytacji, wyjaśnieniu zasad licytacji oraz ustaleniu kwoty postępu w wysokości 8 tysięcy złotych, rozpoczęto licytację z kwotą wywoławczą 797 475 złotych. Po spełnieniu wszystkich wymagańRead More →