Przebudowa kanalizacji deszczowej

Informujemy, że 14 lutego na skrzyżowaniu ulic Ratuszowej i Niepodległości rozpoczęła się budowa nowej i przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej. Jest to kolejny etap prac związanych z odwodnieniem centrum miasta.
Na czas wykonywania robót została wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu, która obowiązuje do 30 czerwca. Prace, które na zlecenie Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach wykonuje firma „MPGK” Sp. z o.o., mają zakończyć się jednak wcześniej.

via Wronki.pl