Rok działalności Dziennego Domu Seniora

Już w tę sobotę minie dokładnie rok od otwarcia Dziennego Domu Seniora we Wronkach.

W piątek 24 lutego 2016, na terenie gminy Wronki, powstał Dzienny Dom Seniora, który jako jedyny zapewnia całodzienną opiekę nad seniorami. Na terenie gminy Wronki prowadzono już wiele tego typu działań, wspierających osoby starsze, ale dopiero dzięki fundacji „Femina Project” oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, powstał świetnie działający całodzienny dom, dzięki której seniorzy mogą poczuć się jak w domu. Dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze środków EFS projektu „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, pozwoliło na znaczne rozszerzenie działań w zakresie opieki nad seniorami w gminie Wronki, dzięki temu dofinansowaniu pomysł „Femina Project” i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej został w pełni zrealizowany.

Placówka Domu Seniora działa regularnie w godzinach 8:00-16:00 w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Powstańców Wlkp. 23, z jego stacjonarnych usług korzysta 12 stałych pensjonariuszy, a do dyspozycji są jeszcze 3 miejsca tzw. rotacyjne.

Każdego dnia seniorzy mają zapewnioną opiekę opiekunki i pielęgniarki, prowadzone są działania animacyjne i zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację. Seniorzy korzystają kilka razy w miesiącu z porad fizjoterapeuty, geriatry i psychiatry oraz z szerokiego wachlarza porad dietetyka i pielęgnacyjnych. Uczestnikom zapewniany jest także posiłek.

Niektórzy seniorzy potrzebują opieki w domu, dlatego w „terenie” pracuje sześć opiekunek środowiskowych, które ukończyły kurs asystenta osoby niepełnosprawnej i świadczą usługę dla ok. 20 osób z terenu gminy.
Trzecim działaniem w ramach projektu są szkolenia dla faktycznych opiekunów osób starszych i niesamodzielnych. Celem tego działania jest wzrost jakości opieki domowej sprawowanej nad osobami niesamodzielnymi. Dla osób uczestniczących w programie przewidziano spotkania z lekarzem geriatrą, pielęgniarką, dietetykiem, rehabilitantem, pedagogiem, psychologiem, prawnikiem i terapeutą zajęciowym oraz szkolenie z pierwszej pomocy. Udział w programie ma umożliwić rodzinie zaplanowanie i zorganizowanie działań opiekuńczych w domu. Do końca lutego 2018 r., trwa II nabór dla chętnych rodzin.

Rok działalności Dziennego Domu Seniora we Wronkach
W pierwszej połowie 2017 roku Seniorzy z Dziennego Domu Seniora wraz z całym personelem projektu i zaproszonymi gośćmi celebrowali Święta Wielkanocne. W maju wzięli udział w prelekcji i wystawie pn. ”Zapomniane pilotki II Wojny Światowej”, odwiedzili lokalne muzeum we Wronkach, zwiedzili Muzeum im. Arkadego Fiedlera w Puszczykowie i uczestniczyli w prelekcji „Puszczykowo jako miasto ogrodów”. Dzięki współpracy z Muzeum Ziemi Wronieckiej zwiedzili kościół wraz z kryptami w Biezdrowie, a następnie spędzili wspólnie czas nad jeziorem w Wartosławiu. Seniorzy zwiedzili także zabytkowy kościół w Słopanowie oraz spędzili wspólnie czas przy ognisku w Obrzycku (Koło Łowieckie „Drop”). Na zaproszenie Warsztatów Terapii Zajęciowej seniorzy wyjechali na jednodniową wycieczkę do Kołobrzegu. W ostatnim tygodniu sierpnia seniorzy odwiedzili Ciechocinek – muzeum warzelni soli oraz tężnie.

W ramach zajęć manualno-artystycznych seniorzy z DDS korzystali z szerokiego wachlarza zajęć animacyjnych: warsztaty artystyczne, zajęcia filmowe, zajęcia kulinarne, zajęcia rękodzielnicze, warsztaty z książką i prasą, zajęcia rozwijające pamięć i koncentrację.

W drugiej połowie 2017 roku seniorzy brali udział w spotkaniach informacyjnych pn. „Co każdy z niepełnosprawnością wiedzieć powinien” oraz promującym akcję „Pudełko życia” połączonym z wykładem „Senior w zdrowiu i chorobie”. W ramach łączenia pokoleń, w październiku uczestnicy odbyli warsztaty artystyczne z grupą dzieci w wieku 2,5 – 3 lata z przedszkola Amica Kids we Wronkach. Wzięli udział w zajęciach muzycznych oraz spędzili popołudnie na seansie filmowym „Listy do M.3”.  Seniorzy sympatyzują z podopiecznymi z Warsztatów Terapii Zajęciowej we Wronkach.
Wszystkie działania opiekuńcze są realizowane z uwzględnieniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Stosowane jest indywidualne podejście do świadczonych usług opiekuńczych zgodnie z przygotowanym indywidualnym planem działań. Rekrutacja do projektu, była prowadzona tak, aby umożliwić dostępność do programu osób z niepełnosprawnościami.

Zapraszamy do kontaktu, wszelkich informacji udzieli Państwu koordynator projektu Eliza Burawska tel. 67 254 00 44 lub mail: feminaproject@onet.eu