„Komunalka” przekopie się przez Wartę

Rozbiórka oczyszczalni ścieków na osiedlu Zamość we Wronkach wraz z budową przepompowni ścieków oraz położenie na dnie Warty rury kanalizacyjnej i wodociągowej. Przedsiębiorstwo Komunalne przygotowuje się do kolejnej dużej inwestycji, mającej na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

W zeszłym roku Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – Etap II”. Jednym z etapów wdrażania inwestycji ma być rozbiórka oczyszczalni ścieków na osiedlu Zamość we Wronkach wraz z budową przepompowni ścieków, kolektorów tłocznych i sieci wodociągowej.
Ciągły rozwój Wronek mógłby w przyszłości sprawić, że prawobrzeżna część miasta pozostałaby bez wydajnego obiektu oczyszczającego ścieki. Obecna przepustowość obiektu, znajdującego się przy ulicy Nadbrzeżnej, staje się niewystarczająca. Infrastruktura, łącząca obie części miasta i zasilająca Zamość w wodę w razie awarii powoduje, że nie ma alternatywnego połączenia. W ramach prowadzonego rozwoju sieci wodno-ściekowej „Komunalka” planuje przeprowadzić po dnie Warty rury, które rozwiązałyby oba problemy.

Prace na rzece połączyłyby obie części miasta na wysokości ulic Garncarskiej i Nadbrzeżnej.

Biorąc pod uwagę konieczność poniesienia dużych kosztów związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków Zamość, postanowiliśmy kilka lat temu przebudować ten obiekt i zmienić jego funkcję na przepompownię ścieków. Po realizacji tego zadania ścieki z osiedla Zamość trafią na oczyszczalnię ścieków Borek – obecnie rozbudowywaną do przepustowości 4000 m3/dobę. Aby było to możliwe konieczne jest także ułożenie kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej pod dnem Warty, z wyjściem na wysokości ul. Garncarskiej. Oprócz tego położona zostanie jeszcze jedna rura – wodociągowa, która pozwoli alternatywnie zasilić w wodę Os. Zamość, gdyż obecnie takiej alternatywy brak.odpowiada prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego, Rafał Zimny

Szef wronieckiej „Komunalki” dodaje, że Przedsiębiorstwo jest właśnie w trakcie procedury przetargowej. Prawdopodobne koszty inwestycji to około 2 miliony złotych. Planowany termin zakończenia prac zaplanowano na koniec grudnia 2018 roku.