Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

Otwarcie mostu – Burmistrz spotkał się z Inspektorem


Burmistrz Mirosław Wieczór spotkał się dziś z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Do rozmów doszło w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Przedstawiamy komunikat nadesłany nam przez WUW.

W poniedziałek 17 września br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie burmistrza Wronek Mirosława Wieczora z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie zamkniętego mostu we Wronkach.

Podczas spotkania burmistrz Wronek został poinformowany, że ekspertyza wykonana przez Politechnikę Poznańską na zlecenie Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich określa stan mostu jako dobry, jednak na tym etapie nie rozwiewa wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa użytkowania mostu. Konkluzje ekspertyzy zawierają m.in. zapis dotyczący ruchów mas ziemnych w ostatnim okresie, które wpływają negatywnie na obiekt, szczególnie na stateczność przyczółka od strony centrum miasta.Zgodnie z ekspertyzą „stabilny stan może zostać szybko zachwiany poprzez zmianę stanu gruntu oraz oddziaływania położonej w górę rzeki, przyległej skarpy Warty, gdzie obecnie stwierdzono występowanie osuwiska. Negatywny wpływ mogą mieć również dynamiczne oddziaływania ciężkich pojazdów”.

Podczas spotkania burmistrz Wronek został poinformowany, że WWINB wystąpi do WZDW o doprecyzowanie i jednoznaczność ekspertyzy. Wiążąca dla WWINB będzie również ekspertyza geologiczna. Dopiero na podstawie tego materiału WWINB będzie mógł podjąć decyzje co do przejezdności obiektu.

Równocześnie Oddział Mediów i Komunikacji WUW przypomina, że decyzje dotyczące mostu są podejmowanie przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w oparciu o przesłanki merytoryczne, w tym fachowe ekspertyzy, a przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo lokalnego społeczeństwa. Zaznaczamy, że Wojewoda Wielkopolski nie jest w tej sprawie bezpośrednią stroną i nie podejmuje decyzji dotyczących otwarcia lub zamknięcia mostu, co jest kompetencją niezależnego organu, jakim jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Tomasz Stube
kierownik oddziału
Mediów i Komunikacji Społecznej
Gabinet Wojewody


Komentarze

Most zamknięty jest już przez:

54 dni 3 godzin 52 minut 15 sekund

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+