W lasach będą prowadzone opryski drzew – w niektórych miejscach będzie obowiązywał zakaz wstępu

Nadleśnictwo Wronki informuje o planowanych zabiegach ograniczania liczebności szkodliwych owadów – barczatki sosnówki (Denrolimus pini L.) z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego (samolotu).

Zabieg z zastosowaniem środka biologicznego FORAY 76 B, w dawce 2,5 l/ha, planuje się przeprowadzić w terminie od 23.04.2024 r. do 18.05.2024 r., w lasach na terenie gminy Wronki w Puszczy Noteckiej, na terenie leśnictw: Mokrz, Gogolice oraz Smolarnia, na łącznej powierzchni 348,09 ha, w polach zabiegowych zobrazowanych na załączonych mapach.

Na obszary objęte planowanym zabiegiem zostanie wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu. Informacja o zakazie wstępu do lasu zostanie opublikowana na stronie internetowej Nadleśnictwa Wronki dzień przed zabiegiem. Data zabiegu jest ściśle uzależniona od warunków pogodowych. Na granicach obszaru objętego zakazem wstępu umieszczone zostaną znaki zakazu wstępu do lasu.

Będące przedmiotem zabiegu gąsienice barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L.) są groźnym szkodnikiem drzewostanów sosnowych, zdolnym do masowego (gradacyjnego) występowania i powodowania gołożerów.

Szczegółowe informacje dotyczące zabiegu, w tym etykieta środka ochrony roślin FORAY 76 B, dostępne są w biurze Nadleśnictwa Wronki oraz pod nr tel. 694 445 722, informacje udzielane w godzinach pracy biura od 07:00 do 15:00.

Etykieta jest również dostępna do pobrania poniżej.

Etykieta preparatu FORAY 76B (PDF, 141k)

via Nadleśnictwo Wronki