DW182

Otwarcie mostu – Burmistrz spotkał się z Inspektorem

2018-09-17

Burmistrz Mirosław Wieczór spotkał się dziś z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego. Do rozmów doszło w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim. Przedstawiamy komunikat nadesłany nam przez WUW. W poniedziałek 17 września br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie burmistrza Wronek Mirosława Wieczora z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie zamkniętegoRead More →

Otwarcie mostu – decyzja wstrzymana

2018-09-17

Po wynikach ekspertyzy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przekaz był jasny – piłeczka jest teraz po stronie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. WINB czeka jednak na wyniki rozszerzonej ekspertyzy. WZDW w swoim komunikacie z czwartku informowało: Obecnie nie stwierdzono stanu bezpośrednio grożącego awarią mostu we Wronkach. Jednak Wielkopolski Wojewódzki Inspektor NadzoruRead More →

Zamknięcie mostu – wyniki ekspertyzy WZDW

2018-09-12

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał wykonaną przez specjalistów ekspertyzę stanu technicznego mostu we Wronkach: “obecnie nie stwierdzono stanu bezpośrednio grożącego awarią mostu.” – czytamy w komunikacie. Specjaliści Politechniki Poznańskiej informują: Obecnie nie stwierdzono stanu bezpośrednio grożącego awarią mostu we Wronkach. W związku z otrzymaną ekspertyzą Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wRead More →

Zamknięcie mostu – nadzieja na most pontonowy

2018-09-11

Wielokrotnie w Waszych komentarzach przewija się koncepcja usytuowania na Warcie tymczasowego mostu, na przykład pontonowego. Wojsko bierze taką możliwość pod uwagę. Burmistrz Mirosław Wieczór twierdzi, że: zdaniem specjalistów most jest w dobrym stanie i mógłby się na nim odbywać ruch pieszych i pojazdów do 3,5 t, Urząd Miasta i GminyRead More →

Zamknięcie mostu – trudna sytuacja przedsiębiorców

2018-09-11

Zamknięty most to również utrudnienia dla przedsiębiorstw – tych małych i tych dużych. Obecna sytuacja jest dla wielu przedsiębiorców bardzo niekorzystna. W komentarzach przedsiębiorcy wielokrotnie zwracali uwagę na trudności, wynikające z zamknięcia mostu drogowego. Mniejsze firmy najbardziej odczuwają skutki tej decyzji, gdy trzeba przeprawić się przez rzekę, aby dojechać doRead More →

Zamknięcie mostu – całkowity zakaz ruchu

2018-09-03

Dziś drogowcy umieścili przy zaporach oddzielających drogę od mostu tablicę informującą o całkowitym zakazie ruchu. Mimo że wprowadzony zakaz poruszania się mostem drogowym dotyczył wszystkich użytkowników (kierowców, rowerzystów i pieszych), to przez brak jednoznacznej informacji o tym fakcie od jakiejkolwiek instytucji zaangażowanej w tę sprawę, piesi i rowerzyści korzystali zRead More →

Zamknięcie mostu – starosta podejmuje działania

2018-08-30

Starosta szamotulski Józef Kwaśniewicz w trybie pilnym zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Omawianym tematem było zamknięcie mostu we Wronkach. Starosta razem z PZZK podjął szereg działań, aby zminimalizować utrudnienia powstałe w wyniku wczorajszej decyzji. W rozmowie z portalem mojeWronki.pl, starosta Józef Kwaśniewicz przyznał, że nagła decyzja zmusiła ich doRead More →

WZDW: “winna jest budowa ścieżki”

2018-08-30

Pierwszy raz od zamknięcia mostu poznaliśmy oficjalne stanowisko jednej z instytucji żywo zaangażowanej w sprawę zamkniętego mostu. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wyjaśnia. Zamknięcie mostu nie jest efektem zużycia i niewłaściwego utrzymania obiektu, a najbardziej prawdopodobną przyczyną są roboty budowlane prowadzone wzdłuż rzeki Warty w związku z inwestycją Gminy Wronki tznRead More →

Urząd w rzeczywistości zamkniętego mostu

2018-08-30

Właśnie rozpoczęła się sesja Rady Miasta i Gminy Wronki, przed sesją z dziennikarzami spotkał się burmistrz Robert Dorna, by odpowiedzieć na pytania, dotyczące zamkniętego mostu. Burmistrz Dorna poinformował o najnowszych działaniach, podjętych w związku z zamknięciem mostu. Jeszcze dziś zostanie udostępniony parking w Olszynkach, kolejne parkingi znajdują się w okolicyRead More →