Zamknięcie mostu – wyniki ekspertyzy WZDW

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich otrzymał wykonaną przez specjalistów ekspertyzę stanu technicznego mostu we Wronkach: “obecnie nie stwierdzono stanu bezpośrednio grożącego awarią mostu.” – czytamy w komunikacie.

Specjaliści Politechniki Poznańskiej informują: Obecnie nie stwierdzono stanu bezpośrednio grożącego awarią mostu we Wronkach. W związku z otrzymaną ekspertyzą Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zwróci się do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem, by podjął decyzję o dalszym sposobie funkcjonowania i użytkowania przeprawy.

Dziś Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu otrzymał wykonaną przez specjalistów z Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej ekspertyzę stanu technicznego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 we Wronkach, który został zamknięty na mocy decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z 29 sierpnia br.Zawarta w ekspertyzie ocena brzmi następująco:

„Ogólny stan obiektu jest dobry, poza skrajnym przyczółkiem od strony Wronek. Stwierdzone uszkodzenia w konstrukcji i podporach (poza wskazanym przyczółkiem) nie zagrażają zmniejszeniem nośności obiektu.
Stwierdzono, że występują ruchy masowe skarp, której objawiają się zaobserwowanym już w ubiegłych latach uszkodzeniem stożka nasypu po stronie zachodniej, nadmiernym osiadaniem nasypu oraz powstaniem pęknięć i szczelin w nasypie przy przyczółku po stronie wschodniej. Dalszymi, bezpośrednimi skutkami tego zjawiska są uszkodzenia nawierzchni chodnika.

Ruchy mas ziemnych wpływają negatywnie na obiekt, a szczególnie na stateczność wyżej wskazanego przyczółka.
Na wyboczenie balustrady największy wpływ ma nagrzanie konstrukcji.

Obecnie nie stwierdzono stanu bezpośrednio grożącego awarią mostu. Prowadzony monitoring wskazuje, że skarpy i obiekt są aktualnie stabilne. Ten aktualnie stabilny stan może zostać szybko zachwiany poprzez zmianę stanu gruntu oraz oddziaływania położonej w górę rzeki, przyległej skarpy Warty, gdzie obecnie stwierdzono występowanie osuwiska. Negatywny wpływ mogą mieć również dynamiczne oddziaływania ciężkich pojazdów”.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu niezwłocznie przekaże cytowaną ekspertyzę do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem, by w oparciu o ten dokument, a także oczekiwania społeczne, WINB podjął decyzję o dalszym sposobie funkcjonowania i użytkowania mostu we Wronkach.

Komunikat prasowy Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2018-09-12