Porozumienie w sprawie opieki nad zwierzętami

Gmina oraz Fundacja Animaniacy zawarli wstępne porozumienie w sprawie opieki nad zwierzętami na terenie Wronek. Animaniacy mają nadzieję, że to pierwszy krok w poprawie losów bezdomnych zwierzaków.

Podczas lutowego posiedzenia komisji budżetowej głos zabrały przedstawicielki Fundacji, które wyraziły swoje niezadowolenie wobec funkcjonującego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Wronek. Wskazywały tam, że praktyka diametralnie różni się od tego, co widnieje na papierze.

Kilka dni później, burmistrz Robert Dorna zaprosił przedstawicieli Animaniaków na spotkanie, w trakcie którego osiągnięto porozumienie, ma ono na celu poprawę losu bezdomnych zwierząt. Zastępca burmistrza zadeklarował chęć współpracy.

Choć tok legislacyjny nie pozwala na bardziej sformalizowaną współpracę w 2021 roku, to obie strony chcą działać już teraz, aby w 2022 roku mogło dojść do wpisania Fundacji Animaniacy do gminnego programu.

Gmina ma między innymi wspierać działania edukacyjne Fundacji w dziedzinie opieki nad zwierzętami w takim zakresie, na jaki pozwalają obszary promocji oraz wspierania realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Jednak to nie wszystko. Porozumienie zakłada także, że Fundacja będzie mogła dostarczać błąkające się zwierzęta do kojców na terenie PK, po godzinach pracy Straży Miejskiej.

Gabinet weterynaryjny, z którym Gmina ma podpisaną umowę na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi poszkodowanymi w zdarzeniach drogowych, będzie mógł interwencyjnie – w przypadku braku możliwości reakcji ze strony Straży Miejskiej lub Policji – objąć opieką bezdomne zwierzę poszkodowane w zdarzeniu drogowym, dostarczone przez wskazanego imiennie przedstawiciela Fundacji Animaniacy.

Zdjęcia znalezionych zwierząt Straż Miejska będzie przekazywać Fundacji – celem wsparcia przez Fundację akcji poszukiwania właścicieli zagubionych zwierząt.

W ciągu roku Gmina – po analizie zapotrzebowania oraz możliwości budżetowych – podejmie decyzję o ewentualnym zwiększeniu środków na realizację programu sterylizacji i kastracji.

Pod koniec roku obie strony mają podsumować wzajemną współpracę i przedstawić dalsze plany i oczekiwania. Miejmy nadzieję, że władze Wronek oraz radni z opcji rządzącej, tak jak zadeklarowali, będą chętnie podejmować wspólne działania.