Zmiany w Nadleśnictwie – Lasy Państwowe wyjaśniają

Niedawno informowaliśmy o zmianie na stanowisku nadleśniczego Nadleśnictwa Wronki. Po wielu latach z funkcją pożegnał się Zbigniew Gzyl.

Zbigniewa Gzyla zastąpił Grzegorz Kupka, który uprzednio pracował w Nadleśnictwie Krucz. Decyzja o powołaniu nowego nadleśniczego zaskoczyła wielu. Jak nieoficjalnie dowiedział się portal mojeWronki.pl, Nadleśnictwo Wronki to nie jedyna jednostka Lasów Państwowych w naszym regionie, w której doszło do zmian na tym szczeblu.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile wyjaśnia swoją decyzję. W komentarzu możemy dowiedzieć się o tym, że dyrektor RDLP może
powoływać i odwoływać swoich pracowników bez podania przyczyny oraz o przyszłości Zbigniewa Gzyla.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje, że Nadleśniczy Zbigniew Gzyl nie został zwolniony z pracy w Lasach Państwowych, tylko odwołany ze stanowiska nadleśniczego.

Zgodnie z Ustawą o lasach z dnia 28 września 1991 r, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych może powoływać i odwoływać swoich pracowników bez podania przyczyny.

Pan Nadleśniczy Zbigniew Gzyl został odwołany ze stanowiska nadleśniczego, jednak dalej pozostaje pracownikiem Lasów Państwowych. Pan Nadleśniczy, podczas rozmowy z Dyrektorem RDLP, otrzymał zapewnienie, że zostanie mu przedstawiona propozycja objęcia nowego stanowiska.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile powołał na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Wronki Grzegorza Kupkę, dotychczasowego pracownika Nadleśnictwa Krucz.

Pan Dyrektor w stosownym czasie przedstawi Panu Gzylowi propozycję objęcia nowego stanowiska.

– wyjaśnia Dominika Nadolska, rzecznik prasowa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile