Pożegnanie maturzystów w Szkole na Leśnej

Niejednemu absolwentowi zakręciła się łza w oku, gdy 26 kwietnia po raz ostatni zasiadł w szkolnych murach jeszcze jako uczeń. Tego dnia, w obecności całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości, świętowaliśmy uroczyste zakończenie nauki w szkole średniej.

Pani Dyrektor Monika Kozber powitała serdecznie przybyłych gości a następnie pan Wicestarosta Rafał Zimny wręczył Nagrody Starosty Szamotulskiego za najwyższe wyniki w nauce. Otrzymali je: Stanisław Hibner z liceum ogólnokształcącego (średnia ocen 4,71) oraz Jakub Gzylkowiak z technikum (średnia ocen 5,40).

Zgodnie z tradycją, wyróżnieni Absolwenci składają podpisy w Złotej Księdze Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich. W tym roku, świadectwo z wyróżnieniem za wzorowe lub bardzo dobre zachowanie oraz średnią ocen wyższą niż 4,75 odebrali Jakub Gzylkowiak, Jakub Geremek, Jan Michalak, Mateusz Solarski, Jakub Majchrzak, Mikołaj Majchrzak i Hubert Sówka.

Średnia ocen z przedmiotów zawodowych decydowała o przyznaniu nagród najlepszym technikom. Najlepszym technikiem informatykiem okazał się Jakub Gzylkowiak (5,21). Tytuł najlepszego technika automatyka otrzymał Mikołaj Majchrzak (5,50). Z kolei Mateusz Góral otrzymał nagrodę jako najlepszy technik mechatronik (5,08).

Uhonorowaliśmy także w szczególny sposób uczniów, którzy pełnili służbę w Poczcie Sztandarowym oraz Samorządzie Uczniowskim. Następnie pani Dyrektor wręczyła świadectwa ukończenia szkoły średniej wszystkim Absolwentom.

Podziękowania za zaangażowanie w życie szkoły odebrali także rodzice maturzystów: pani Anna Paroń, pani Ewa Ratajczak, pani Agnieszka Pawłowska oraz pani Magdalena Gzylkowiak.
Uroczystego charakteru zakończeniu nauki dodało także ślubowanie Absolwentów przy sztandarze, które odebrała pani Wicedyrektor Aneta Rzepa. Dalej, w imieniu Absolwentów głos zabrali Martyna Woźniak i Maciej Pawłowski, dziękując za szereg wspomnień, który pozostanie w ich pamięci po czterech latach nauki w szkole.

Mamy ogromną nadzieję, że wszystkie wyróżnienia, podobnie jak szkolne wspomnienia na długo pozostaną w pamięci – już – Absolwentów szkoły.

via Facebook Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. we Wronkach – Szkoła na Leśnej