Wronieckie muzeum ma już 20 lat

W niedzielę odbyły się obchody 20-lecia Muzeum Ziemi Wronieckiej. Na tę okazję, w sali wystaw czasowych przygotowano specjalną ekspozycję. Zgromadzeni goście wysłuchali słowa podziękowania od dyrektor muzeum, a goście zaśpiewali gromkie „sto lat”.

Muzeum, 20 lat skończyło tak naprawdę w listopadzie zeszłego roku, ale przez natłok pracy, zdecydowano się przenieść uroczystości na minioną niedzielę. Goście mogli obejrzeć specjalną wystawę z najciekawszymi obiektami znajdującymi się w zbiorach muzeum. Zgromadzeni mogli także wysłuchać koncertu Wojciecha Winiarskiego. Głos zabrali: starosta Paweł Kowzan, dyrektor WOK-u Michał Poniewski, burmistrz MiG Wronki Mirosław Wieczór, kierownik Muzeum Ziemi Czarnkowskiej Grażyna Cybulska-Sitek. Na koniec odpalono świeczki na torcie, a przy tym zaśpiewano „sto lat!”.

W specjalnym biuletynie wydanym na tę okazję możemy przeczytać zatytułowanym „20 lat Muzeum Ziemi Wronieckiej”, przygotowanym przez Piotra Pojaska oraz Darię Wajdeman-Waszyńską, możemy przeczytać:
Minęła właśnie rocznica 20-lecia istnienie muzeum we Wronkach. Przy tej okazji, na myśl przychodzą wszystkie osoby i instytucje, które przyczyniły się do utworzenia tej placówki. Szczególne podziękowania składam na ręce Panów Mariana Radomskiego i Bogdana Tomczaka, przede wszystkim za inicjatywę, pełne poświęcenia oddanie, za ofiarowanie każdej wolnej chwili, aby muzeum w mieście mogło zaistnieć. Ukłon składam również pod adresem wszystkich darczyńców oraz osób użyczających obiekty w depozyt. Do tego szanownego grona należy imponująca liczba 562 osób prywatnych, instytucji i firm. Wronieckie muzeum trwale wpisuje się w kulturalny krajobraz Wronek poprzez organizacje wystaw, spotkań z wyjątkowymi ludźmi, a także ucząc historii i przywiązania do naszej „Małej Ojczyzny”.

Muzeum gromadzi i chroni dla przyszłych pokoleń obiekty dziedzictwa kulturowego. Przed nami jeszcze wiele pracy. Dziewiętnastowieczny spichlerz, w którym mieści się placówka, wymaga stałej pielęgnacji, a opieki wymagają również obecne jak i przyszłe eksponaty muzealne. Do kolejnych podejmowanych działań należeć będzie ochrona zabytkowej substancji budynku oraz nowoczesne wyposażenie sal muzealnych. W tym miejscu składam podziękowanie na ręce wszystkich byłych i obecnych pracowników muzeum, którym życzę sukcesów zawodowych i realizacji zamierzonych działań, a także dziękuje za przygotowanie niniejszej publikacji.

W imieniu własnym i pracowników pragnę zaprosić Państwa do zapoznania się ze skarbnicą wronieckiej historii. Rok 1979 był dla Wronek, pod pewnym względem, rokiem przełomowym. W miesiącu październiku grupa regionalistów, przy wsparciu społeczności lokalnej, postanowiła uczcić rocznicę 700-lecia miasta. Pasjonaci, zrzeszeni pod nazwą Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, któremu początek dali Marian Radomski, Maria Stryczyńska (była właścicielka Apteki pod Orłem) i Czesław Grot (autor monografii Wronek) przygotowali na tę uroczystość dwie wystawy. Pierwsza odbyła się w świetlicy Zakładu Karnego. Zaprezentowano na niej zbiory myśliwych oraz dorobek wronieckich zakładów przemysłowych i rzemieślniczych. Druga miała miejsce w świetlicy Spółdzielni Pracy Postęp, gdzie wystawiono zbiory związane z historią miasta. Ekspozycja ta, zatytułowana „Wronki wczoraj i dziś”, prezentowała przede wszystkim rodzinne pamiątki mieszkańców Wronek i okolic. Obejrzeć można było m.in. sztandary organizacji, pochodzące z różnych okresów dokumenty, odznaczenia, mapy, fotografie itd. Apteka „Pod Orłem” udostępniła zbiór dawnych narzędzi farmaceutycznych, a swój dorobek zaprezentowali lokalni artyści. Wystawiono prace m.in. Witolda Koniecznego, Tomasza Siwińskiego, Zofii Sobeckiej, Stanisława Zgaińskiego, Bronisława Mackiewicza. Pojawiło się też wiele dawnych przedmiotów codziennego użytku.”

W tym samym biuletynie, dyrektor Daria Wajdeman-Waszyńska pokrótce opisuje bogatą historię wronieckiego muzeum:
Rok 1979 był dla Wronek, pod pewnym względem, rokiem przełomowym. W miesiącu październiku grupa regionalistów, przy wsparciu społeczności lokalnej, postanowiła uczcić rocznicę 700-lecia miasta. Pasjonaci, zrzeszeni pod nazwą Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, któremu początek dali Marian Radomski, Maria Stryczyńska (była właścicielka Apteki pod Orłem) i Czesław Grot (autor monografii Wronek) przygotowali na tę uroczystość dwie wystawy (…) Obie cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ponadto, wiele osób zadeklarowało przekazanie swoich zbiorów w celu utworzenia stałej ekspozycji muzealnej. Było to dla organizatorów zachętą i motorem do dalszego działania. Na spotkaniu Zarządu TMZW podjęto temat utworzenia muzeum we Wronkach. Zgodnie z sugestią Eligiusza Grupińskiego na siedzibę muzeum wybrano budynek dawnego spichlerza, którego cennym atutem była lokalizacja w centrum miasta. Poważnym utrudnieniem był stan budynku. Oficjalne pismo do władz miasta w tej sprawie wystosowano w 1981. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, jednak zły stan budynku, brak funduszy i dostępnych materiałów, miały znaczny wpływ na przebieg prac. Nad organizacją działań remontowych w kolejnych latach czuwał prezes TMZW Bogdan Tomczak. Pozyskiwaniem eksponatów do muzeum zajmowali się głównie Marian Radomski i Maria Stryczyńska. W 1985 budynek został wpisany do rejestru zabytków. W 1896 postanowiono, że w budynku siedzibę będzie miała również Biblioteka MiG Wronki. O 1992 remont muzeum prowadzony był w ramach inwestycji WOK-u. W sierpniu 1993, po 12 latach prac, remont obiektu został zakończony. Otwarcie muzeum nastąpiło 27 listopada 1993 roku


Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.