Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

Podpisanie umowy z firmą Ecoservice


21 grudnia w siedzibie Spółki podpisano umowę pomiędzy Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. we Wronkach a firmą Ecoservice Sp. z o.o. z Zielonej Góry na realizację zadania : „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków na Os. Borek we Wronkach – kontrakt IV projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki”.

Umowę podpisali Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Sławomir Pawlicki oraz Grzegorz Michałowski i Robert Matyjaszek (Prezes i Wiceprezes firmy ECOSERVICE). W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczył burmistrz Mirosław Wieczór, pełniący funkcję Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunalnego. Obecni byli również przedstawiciele firmy Grontmij, która dla wronieckiego projektu pełni obowiązki Inżyniera Kontraktu.

Firma ECOSERVICE Sp. z o.o. w ciągu 22 miesięcy od daty podpisania umowy wybuduje oczyszczalnię ścieków za kwotę 13 346 345,89 zł złotych brutto (10 939 627,78 zł netto) . Budowa oczyszczalni jak również cały projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I: Gospodarka Wodno – Ściekowa, działanie 1.1


22 grudnia 2010
Redakcja

Komentarze

Most zamknięty był przez:

71 dni 20 godzin 42 minuty 44 sekundy

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+