walne zebranie osp

W środę, 7 lutego 2018 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Amica. Na corocznym spotkaniu podsumowano miniony rok oraz wręczono odznaczenia. Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała-Werner, na przewodniczącego zebrania wybrano dh Łukasza Kawkę, a na protokolanta wybrano dh Iwonę Kaprykowską.Read More →

W sobotę, 5 marca, w świetlicy OSP Wronki odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu strażacy wybrali nowy zarząd na kolejne 5 lat.   Z zaproszeń na tak ważną dla wronieckich strażaków uroczystość skorzystali: Starosta Powiatowy Józef Kwaśniewicz, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Robert Dorna, komendant Państwowej Straży Pożarnej mł.Read More →