OSP Amica podsumowała rok

W środę, 7 lutego 2018 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Amica. Na corocznym spotkaniu podsumowano miniony rok oraz wręczono odznaczenia.

Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała-Werner, na przewodniczącego zebrania wybrano dh Łukasza Kawkę, a na protokolanta wybrano dh Iwonę Kaprykowską. Sprawozdanie z działalności za rok 2017 i plan działalności na rok bieżący przedstawił dh Łukasz Kawka. Sprawozdanie finansowe przedstawiła dh Iwona Kaprykowska, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła dh Monika Sikora-Gałązka. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zarząd OSP Amica otrzymał absolutorium za rok sprawozdawczy.

Na zaproszenie jednostki przybyli: Wiceprezes Zarządu ds. operacyjnych – Marcin Bilik, Doradca Prezesa Zarządu – Andrzej Kadziński, Dyrektor ds. inwestycji – Tomasz Machaj, Dyrektor Fabryki Kuchni – Krzysztof Machaj, Starosta Powiatu Szamotulskiego – Józef Kwaśniewicz, Burmistrz MiG Wronki – Mirosław Wieczór, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach – mł. bryg. Ireneusz Pers oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach – dh Andrzej Liszkowski.
Następnie dokonano wręczenia odznaczeń za wysługę lat oraz przedstawiono prezentację multimedialna z działań OSP.
Odznakę za wysługę 55 lat otrzymał Jan Hibner, 50 lat  – Władysław Garncarek, 45 lat – Andrzej Małecki, 30 lat – Jacek Kucharczyk, 25 lat – Radosław Smolarkiewicz, Wojciech Lewicki, 20 lat – Łukasz Kawka, Robert Hercka, Krzysztof Hercka, Janusz Gendera, 15 lat – Monika Bolczyk, 10 lat – Halina Roj, Marta Napierała-Werner, Katarzyna Kubiak, Jolanta Kalinowska, Iwona Kaprykowska, 5 lat – Krzysztof Juracki.

W 2017 roku OSP Amica pozyskała następujący sprzęt i umundurowanie: zestaw narządzi hydraulicznych Holmatro, radiotelefon Motorola, rękawice specjalne, linka strażacka, mundur wyjściowy, mundur koszarowy, mundur bojowy, smok skośny, pasy strażackie, parawan, węże tłoczne, zestaw klinów i podkładów, zestaw do zabezpieczania poduszek AirBag oraz zestaw do ratownictwa wysokościowego.

Jednostka liczy aktualnie 45 członków czynnych (w tym 11 kobiet) i 4 członków honorowych.
OSP Amica w roku 2017 uczestniczyła 30 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów – 10 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 20 razy, alarm fałszywy – 0 razy.