Walne zabranie sprawozdawczo-wyborcze OSP Wronki

W sobotę, 5 marca, w świetlicy OSP Wronki odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na zebraniu strażacy wybrali nowy zarząd na kolejne 5 lat.

 

Z zaproszeń na tak ważną dla wronieckich strażaków uroczystość skorzystali: Starosta Powiatowy Józef Kwaśniewicz, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Wronki Robert Dorna, komendant Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. mgr inż. Ireneusz Pers, Piotr Rzyski – przewodniczący komisji budżetu, finansów oraz rozwoju gospodarczego, a także prezes firmy „Sukurs” – Stefan Urban.

Zaszczyt otwarcia zebrania oraz przywitania wszystkich przybyłych gości otrzymał dh Andrzej Liszkowski, prezes ochotników z Wronek. Przewodniczącym zebrania został Stefan Urban, protokolantem był dh Jerzy Śmiłowski. Wybrano komisję mandatową w składzie: dh Marek Marcinkowski, dh Jerzy Śmiłowski, dh Dariusz Hecke. Wybrano komisję wyborczą, skrutacyjną, uchwał i wniosków w składzie: dh Łukasz Hodrych, dh Mikołaj Kaczmarek, dh. Anita Szymszon.

Kolejnym punktem zebrania było oficjalne przekazanie dla OSP Wronki podnośnika koszowego PMT 210D, przekazania kluczyków dokonał Józef Kwaśniewicz wraz z Ireneuszem Persem, kluczyki odebrał Robert Dorna i i przekazał je druhowi Stefanowi Kaszkowiakowi – Naczelnikowi OSP Wronki. Poświecęnia nowego nabytku OSP Wronki dokonał ks. proboszcz Janusz Małuszek – proboszcz parafii pw. św. Katarzyny we Wronkach.

W trakcie zebrania rozbrzmiał alarm dla jednostki z Wronek, strażacy pod krawatami i w białych koszulach narzucili na siebie ubranie specjalne typu „nomex” i pognali w kierunku Sierakowa, potem okazało się, że miał miejsce wypadek na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 182 i 143. Więcej o wypadku pod tym adresem.

Podczas gdy strażacy działali na Starym Mieście, dh Stefan Kaszkowiak zaczął przedstawiać sprawozdanie za rok 2015.

OSP Wronki liczy 58 członków czynnych i 10 honorowych, w tym 12 kobiet. Przy OSP działa MDP w liczbie 17 osób. Samochody bojowe, motopompy oraz inny sprzęt przeciwpożarowy i ratownictwa drogowego są w stałej gotowości bojowej. Zostało to potwierdzone w czasie kontroli przeprowadzonej przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach w dniu 20 października 2015 r., ocena 5,94. W roku 2015 OSP Wronki uczestniczyła 291 razy w akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów 78 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 206 razy, alarmach fałszywych – 7 razy, w tym poza terenem gminy – 16 razy i poza terenem powiatu – 1 raz. W działaniach tych wzięło udział 2 130 strażaków i 440 zastępów, łączny czas udziału w akcjach to 3 694,36 godzin. Samochody bojowe przejechały w ramach tych akcji 18 862 km. Udział OSP Wronki w działaniach ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy to 80,1%, udział pozostałych jednostek z terenu gminy to 19,9%.
Czytamy na stronie OSP Wronki

Symboliczne upominki otrzymali strażacy, którzy najwięcej razy w 2015 roku uczestniczyli w działaniach ratowniczych: dh Marek Marcinkowski – 147 razy, dh Karol Grajewski – 132 razy, dh. Patrycja Wilińska i dh Stefan Kaszkowiak – po 120 razy, dh Leszek Łuczak -117 razy, dh Marek Bilon i dh Bartosz Hodrych – po 93 razy, dh Rafał Domaciuk – 85 razy, dh Radosław Grajewski -69 razy, dh Adam Lewandowski – 68 razy.

Członkowie OSP wyróżnieni w okresie sprawozdawczym za prace gospodarcze to dh Marek Marcinkowski, dh Janusz Hossa.

Za prowadzenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, organizację konkursu plastycznego i Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej upominki otrzymali dh. Patrycja Wilińska i dh Bartosz Hodrych.

Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Radosław Wallicht.
Odznakę Strażak Wzorowy otrzymali: dh Artur Frąckowiak, dh Patryk Łowiński, dh Dawid Mądrowski, dh Szymon Skowroński.
Odznakę za wysługę 45 lat w OSP otrzymali: dh Andrzej Liszkowski i dh Zdzisław Dzik.                                                                                                     Odznakę za wysługę 30 lat w OSP otrzymali: dh Grzegorz Dobek i dh Stefan Kaszkowiak.
Odznakę za wysługę 25 lat w OSP otrzymał dh Robert Kalinowski.                                                                                                                                           Odznakę za wysługę 15 lat w OSP otrzymali: dh Tomasz Pospieszny, dh Marcin Tuszyński, dh Radosław Wallicht.
Odznakę za wysługę 10 lat w OSP otrzymali: dh. Agnieszka Wydarta, dh. Beata Muszyńska, dh Maciej Wydarty, dh Dariusz Hecke.
Odznakę za wysługę 5 lat w OSP otrzymali: dh Marcin Jerzy, dh Mikołaj Kaczmarek, dh. Patrycja Wilińska, dh. Anita Szymszon.
Odznaki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza złote otrzymali: Joanna Nowicka, Weronika Remisz, Mikołaj Fryś.
Odznaki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza srebrne otrzymali Klaudia Andrzejczak, Marta Fryś, Kamil Orzeł.
Odznaki Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza brązowe otrzymali Sandra Kaszkowiak, Marek Regdosz, Gracjan Radzi, Wiktoria Bączyk, Mikołaj Pruc.

Ustępujący Zarząd OSP Wronki, na wniosek Komisji Rewizyjnej, otrzymał absolutorium za okres sprawozdawczy.
Wybrano nowy Zarząd, który na swym pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco: Prezes – dh Andrzej Liszkowski, Wiceprezes – Naczelnik dh Stefan Kaszkowiak, Zastępcy Naczelnika – dh Dariusz Ślimak i dh Tomasz Pospieszny, Sekretarz-Kronikarz – dh Jerzy Śmiłowski, Skarbnik – dh Marek Marcinkowski, Gospodarz – dh Rafał Domaciuk, Członkowie Zarządu – dh Robert Kalinowski i dh Marcin Tuszyński.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie: Przewodnicząca – dh. Patrycja Wilińska, Członkowie – dh. Agnieszka Zając, dh Bartosz Hodrych, dh Grzegorz Dobek, dh Marek Bilon.

Przedstawicielami OSP Wronki do Zarządu Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach wybrano dha Andrzeja Liszkowskiego i dha Stefana Kaszkowiaka, na delegatów na zjazd Zarządu Oddziału MG ZOSP RP we Wronkach wybrano dha Jerzego Śmiłowskiego i dha Marka Marcinkowskiego.

 

FOTOGALERIA