sesja rady gminy

W tym roku nie dojdzie do powstania Wronieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Radni na najbliższej sesji mają wycofać decyzję o jego powstaniu. Próba utworzenia we Wronkach instytucji zajmującej się szeroko rozumianym sportem zakończy się fiaskiem. Podczas kolejnej sesji Rady Miasta i Gminy Wronki rajcowie mają odwołać swoją decyzję o powstaniuRead More →

Czwartkowa sesja Rady Miasta i Gminy Wronki była okazją do złożenia przez burmistrza i przewodniczącego rady, gratulacji na ręce nowo wybranych sołtysów oraz podziękowań za współpracę tym ustępującym.  Przede wszystkim jednak, radni powzięli szereg uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami. Radni zadecydowali,  że od 1 lipca 2015 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymiRead More →