Stawki za wywóz odpadów

Czwartkowa sesja Rady Miasta i Gminy Wronki była okazją do złożenia przez burmistrza i przewodniczącego rady, gratulacji na ręce nowo wybranych sołtysów oraz podziękowań za współpracę tym ustępującym. 

Przede wszystkim jednak, radni powzięli szereg uchwał związanych z gospodarowaniem odpadami. Radni zadecydowali,  że od 1 lipca 2015 roku systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oprócz nieruchomości zamieszkałych, objęte zostaną również generujące odpady nieruchomości niezamieszkałe (czyli np. zakłady pracy), a także domki letniskowe lub inne nieruchomości użytkowane tylko przez część roku, wykorzystywane do celów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych przedstawiają się następująco.

Odpady zbierane i odbierane selektywnie:

1) pojemnik 60 l – 10 zł/miesiąc

2) pojemnik 120 l – 16 zł/miesiąc

3) pojemnik 240 l – 32 zł/miesiąc

4) pojemnik 1100 l – 145 zł/miesiąc

5) pojemnik 1500 l – 197 zł/miesiąc

6) kontener o poj. 2,5 m3 – 329 zł/miesiąc

7) kontener o poj. 5,5 m3 – 723 zł/miesiąc 

8) kontener o poj. 7 m3 – 931 zł/miesiąc

9) kontener o poj. 10m3 – 1 315 zł/miesiąc

 

Odpady zbierane i odbierane nieselektywnie:

1) pojemnik 60 l – 18 zł/miesiąc

2) pojemnik 120 l – 24 zł/miesiąc

3) pojemnik 240 l – 48 zł/miesiąc

4) pojemnik 1100 l – 218 zł/miesiąc

5) pojemnik 1500 l – 296 zł/miesiąc

6) kontener o poj. 2,5 m3 – 494 zł/miesiąc

7) kontener o poj. 5,5 m3 – 1 085 zł/miesiąc

8) kontener o poj. 7 m3 – 1 397 zł/miesiąc

9) kontener o poj. 10m3 – 1 973 zł/miesiąc

 

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Stawka ryczałtowa za rok: 

1) zbiórka selektywna – 112 zł

2) zbiórka nieselektywna – 168 zł

 

Warto jeszcze wspomnieć,  że obecnie na terenie Gminy Wronki stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi, w przypadku zbiórki:

selektywnej – 10 zł od osoby (dla pierwszych czterech osób zamieszkujących dany lokal) oraz 1 zł dla każdej kolejnej osoby.

nieselektywnej – 18  zł od osoby.