Debata społeczna

Komendant Powiatowy Policji w Szamotułach zaprasza mieszkańców powiatu do udziału w kolejnej debacie społecznej.

Tym razem debata ponownie odbędzie się we Wronkach. Omówiony zostanie stan bezpieczeństwa na terenie powiatu szamotulskiego oraz miasta i gminy Wronki, a także podsumowane zostaną wnioski z poprzedniej wronieckiej debaty. Będzie to również okazja do wysłuchania głosu mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa.

 

DRODZY MIESZKAŃCY POWIATU SZAMOTULSKIEGO!

 

 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach realizuje projekt „Bezpieczeństwo publiczne – debaty społeczne Wielkopolskiej Policji”.

W tym celu po raz kolejny organizujemy debatę społeczną, w której uczestniczyć będą przedstawiciele władz samorządowych.

Podczas debaty omówiony zostanie stan zagrożenia przestępczością w powiecie szamotulskim oraz podsumowane zostaną założenia przyjęte podczas poprzedniej debaty społecznej.

Celem jaki nam przyświeca jest upowszechnienie i wymiana informacji pomiędzy Policją, a społeczeństwem w zakresie problematyki bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. W szczególności zależy nam na opiniach dotyczących miejsc, w których Państwa zdaniem potrzebne byłoby np. wzmożenie patroli Policji.

Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat bezpieczeństwa w naszym powiecie. Aby osiągnąć wyznaczony cel zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu szamotulskiego do udziału w dyskusji oraz do przedstawienia zauważanych przez Państwa problemów w zakresie bezpieczeństwa.

Wspólnie wypracowane zadania mogą pomóc Policji w zapobieganiu przestępczości.

Debata społeczna odbędzie się w dniu 14 kwietnia br. o godzinie 11:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury (ul. Poznańska 59, 64-510 Wronki).

Zapraszam do udziału w dyskusji

Komendant Powiatowy Policji

w Szamotułach

mł. insp. Sławomir Dziupiński

 

Autor: st.sierż. Sandra Śrama