seniorzy wronki

Dzielnicowy z Wronek spotkał się z miejscowymi seniorami, aby porozmawiać z nimi na tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. Spotkanie odbyło się w ramach stworzonego przez niego projektu programu profilaktycznego. Każdego roku Policja odnotowuje przypadki oszustw, w których pokrzywdzone są osoby starsze. Oszuści często są wpuszczani przez seniorów do ichRead More →

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem lokalnej strategii, skierowanej do seniorów. Opracowany dokument ma wskazać, jakie potrzeby mogą zostać spełnione przez samorząd. Wroniecka Rada Seniorów rozpoczęła prace merytoryczne nad opracowaniem ważnego dla mieszkańców Gminy Wronki dokumentu, jakim jest „Strategia Lokalnej Polityki Senioralnej na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku”. WażnymRead More →

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zwróciła uwagę na bezpieczeństwo seniorów za kierownicą. Aby pomóc starszym kierowcom przygotowano specjalny poradnik. Z prowadzonych obserwacji wynika, że seniorzy to jedna z najbardziej narażonych grup społecznych w ruchu drogowym. Jak twierdzą policjanci, ma na to wpływ wiele czynników, wśród nich problemy z tzw. widzeniemRead More →