Ankieta – czego potrzebują seniorzy?

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem lokalnej strategii, skierowanej do seniorów. Opracowany dokument ma wskazać, jakie potrzeby mogą zostać spełnione przez samorząd.

Wroniecka Rada Seniorów rozpoczęła prace merytoryczne nad opracowaniem ważnego dla mieszkańców Gminy Wronki dokumentu, jakim jest „Strategia Lokalnej Polityki Senioralnej na lata 2018-2023 z perspektywą do 2030 roku”.

Ważnym elementem Strategii jest zdiagnozowanie potrzeb osób starszych, prosimy zatem osoby pow. 60 roku życia lub członków rodzin seniorów o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.

Ankieta pozwoli na rozpoznanie potrzeb seniorów mieszkających na terenie Gminy Wronki oraz opracowanie planu działań Gminy w tym zakresie.
Ankiety można wypełnić elektronicznie i przesłać na adres boi@wronki.pl lub wydrukować i wypełnione złożyć w Biurze Obsługi Interesanta na parterze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

Również wydrukowane ankiety można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta w godzinach pracy Urzędu.
Termin składania ankiet w formie elektronicznej i papierowej do 10 listopada 2017 r.

Ankietę można pobrać TUTAJ lub TUTAJ.

via Wronki.pl
fot. Pixabay