Poznaliśmy nazwiska dyrektorów placówek oświatowych

We wronieckich placówkach oświatowych doszło do zmian na stanowiskach dyrektorskich. W dwóch szkołach i jednym przedszkolu poznaliśmy nazwiska kandydatów.

Komisja konkursowa składająca się z przedstawicieli gminy, kuratorium, nauczycieli i rodziców wyłoniła kandydatów na dyrektorów wronieckich placówek oświatowych. – informuje Gmina Wronki.

Wyłoniono kandydatki na następujące stanowiska:

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 – Żaneta Słodzinka,

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 – Monika Kowalska,

dyrektor Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” – Monika Nowak.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2023-06-30