Burmistrz z absolutorium i wotum zaufania

W trakcie czwartkowej sesji, radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium burmistrzowi Mirosławowi Wieczorowi. Podkreślano, że obecny stabilny budżet to zasługa pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wronki.

W trakcie głosowania nad wotum zaufania głosy rozłożyły się następująco. Za głosowali: Ernest Frankowski, Piotr Golas, Mariusz Makówka, Piotr Rzyski, Bartosz Sobański, Janusz Szulc, Jerzy Śmiłowski. Przeciwni byli: Michał Biedziak, Sławomir Śniegowski, Marcin Wilk. Niezdecydowani pozostali: Agnieszka Bartniczak-Ginalska, Karolina Krygier, Jarosław Mikołajczak, Bartosz Roszak.

W trakcie kolejnego głosowania radni udzielili absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu gminnego za rok 2022. 11 rajców było za udzieleniem: Agnieszka Bartniczak-Ginalska, Ernest Frankowski, Piotr Golas, Karolina Krygier, Mariusz Makówka, Jarosław Mikołajczak, Piotr Rzyski, Bartosz Sobański, Janusz Szulc, Jerzy Śmiłowski, Michał Talma. Przeciwni byli Michał Biedziak i Sławomir Śniegowski, a niezdecydowani byli Bartosz Roszak oraz Marcin Wilk.

Żadna z instytucji kontrolnych nie wniosła uwag do wykonania przez Wronki budżetu w 2022. Radni, którzy zabrali głos, a potem sam burmistrz podkreślili, że największy wkład w sukces mają pracownicy Ratusza. Na ręce skarbnik gminy – Marleny Heliasz, burmistrz Mirosław Wieczór przekazał kwiaty. Następnie wszyscy obecni na sesji, którzy biorą na co dzień udział w pracy na rzecz Wronek, stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2023-06-30