Amica wstrzymuje produkcję na rynek rosyjski

Amica podjęła decyzję o wstrzymaniu produkcji na rynek rosyjski. Wroniecki potentat AGD poinformował również, że nie importuje komponentów z Federacji Rosyjskiej.

Zarząd Amica S.A. z siedzibą we Wronkach (”Emitent”) informuje, że w obliczu ataku zbrojnego wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę podjęta została decyzja o wstrzymaniu produkcji przeznaczonej na rynek rosyjski. Emitent wskazuje także, że nie importuje na potrzeby wytwarzania swoich produktów komponentów z Federacji Rosyjskiej.

W ocenie Emitenta w chwili obecnej produkcja wyrobów na ten rynek wiąże się z ryzykiem związanym z całokształtem otoczenia geopolitycznego i gospodarczego. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego Emitent nie jest w stanie precyzyjnie wskazać jak powyższa decyzja będzie skutkować na jego sytuację gospodarczą i wpływać na generowane wyniki finansowe.

Emitent na bieżąco monitoruje wpływ sankcji nałożonych na Federację Rosyjską na działalność Grupy Kapitałowej „Amica”, a także kontrsankcji nakładanych przez Rosję na państwa z tzw. listy państw nieprzyjaznych Federacji Rosyjskiej i w przypadku identyfikacji ich istotnego negatywnego wpływu na działalność Emitenta przekaże taką informację do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

informuje grupa Amica S.A. w swoim komunikacie