Animaniacy walczą o lepszy program opieki nad zwierzętami

Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji budżetu Fundacja Animaniacy przedstawiła propozycję zmian w programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami we Wronkach.

Jak przekonuje Fundacja, to ostatni moment, aby móc dokonać jakichkolwiek zmian w uchwale. Ich zdaniem, obecnie obowiązujące we Wronkach przepisy, mające zapobiegać bezdomności zwierząt są niewystarczające, a to, co znajduje się w programie nie ma swojego odzwierciedlenia w praktyce.

Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji budżetowej pracownicy Fundacji odnieśli się do projektu programu. Przypomnijmy, że już w ubiegłym roku Animaniacy proponowali zmiany, mające na celu poprawę bytności bezdomnych zwierząt we Wronkach. Wtedy przekonano ich, żeby uchwałę przyjąć w obecnym stanie, a do czasu kolejnego procedowania dokonane zostaną zaproponowane zmiany.

Jednak tak się nie stało. W tym roku program nie uległ zmianie. Co proponuje Fundacja Animaniacy?

Kwotę 2000 zł przeznaczoną na dokarmianie kotów wolnożyjących, przeznaczyć na działania edukacyjne. Karma dla kotów wolno żyjących zostanie przekazana ze zbiórek karmy, organizowanych przez Fundację.
Pod dyskusję poddajemy kwestię opieki nad zwierzętami bezdomnymi, którą wg programu sprawuje Przytulisko w Przyborówku.

W roku 2020 Fundacja z powodzeniem wyadoptowała 13 kotów i 7 psów.

Można zauważyć, że wnioski na darmową sterylizację pobierają w znacznej większości osoby na tyle majętne, że stać je na zakup rasowego psa, który i tak całe życie spaceruje na smyczy, realizacja takiego wniosku w żaden sposób nie zapobiega bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Wronki.

takie uwagi mają Animaniacy wobec obecnie istniejącego programu

Obecnie gmina przeznacza na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami blisko 80 000 złotych. Jednak jak przychodzi co do czego, to mieszkańcy muszą zgłaszać się do Fundacji, która robi to społecznie. W szczególności po godzinie 15. Animaniacy są zdania, że obecne działania gminy są niewystarczające.

Dlatego proponują zmiany. Pragną unormowania m.in. sprawy odławiania zwierząt. Fundacja już teraz się tym zajmuje i przygotowuje potem zwierzaki do adopcji. Koszt leczenia zwierząt pokrywany jest z kasy Fundacji, Animaniacy chcieliby, aby Gmina pokrywała koszty leczenia bezdomnych kotów lub psów.

Animaniacy chcieliby również zająć się edukacją społeczeństwa. Mogliby wtedy w szkołach, przedszkolach, bibliotekach, ośrodkach kultury w formie pogadanek, konkursów, prelekcji dla dzieci i młodzieży uczyć w zakresie m.in. odpowiedzialnej i właściwej opieki nad zwierzętami, zachęcania do adopcji zwierząt bezdomnych, sprzątania po zwierzętach czy też udzielania pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.

Główny problem, jaki wskazuje Fundacja, to brak chęci współpracy ze strony Gminy i przekonanie, że obecny program działa dobrze.

Dzisiejsza dyskusja i wystąpienie pracowników Fundacji nie przekonało większości radnych. Warto zauważyć, że ci nie byli do dyskutowania w pełni przygotowani. Opiniowany program trafił do nich w trakcie trwania posiedzenia i jeśli byli zainteresowani jego treścią musieli zapoznać się z dokumentem już w momencie trwania dyskusji.

Pomimo że większość radnych nie zapoznała się z programem, to nie przeszkodziło im w zaopiniowaniu go pozytywnie.

Fundację zapewniono, że zmiany dokonane zostaną w 2022 roku. To samo zapewnienie Animaniacy usłyszeli przed rokiem.

Finalnie stosunkiem głosów 5 „za”, 5 „przeciw” i przy 3 wstrzymujących się Rada nie wydała opinii. Wszystko rozstrzygnie się na jutrzejszej sesji.

Głosowanie:

Za: Piotr Golas, Mariusz Makówka, Bartosz Sobański, Michał Talma

Przeciw: Agnieszka Bartniczak-Ginalska, Michał Biedziak, Karolina Krygier, Bartosz Roszak, Sławomir Śniegowski

Wstrzymali się: Ernest Frankowski, Janusz Szulc, Marcin Wilk

Nieobecni byli: Jerzy Śmiłowski, Jarosław Mikołajczak