Przetarg na odbiór odpadów unieważniony

Częściowo został unieważniony przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Procedura zostanie rozpoczęta od nowa?

Od tego roku przetarg na odbiór odpadów został podzielony na trzy części. Gmina chciała przeznaczyć na ten cel łącznie 5 100 000 zł. Jednak jedyna oferta opiewa na kwotę 6 198 969,04 zł.

Przetarg składał się z trzech części. Oferty zostały otwarte, odbyła się ich weryfikacja i uzupełnianie dokumentów. W odniesieniu do części B zleciliśmy przygotowanie opinii prawnej – w związku z błędem formalnym w ofercie. Wydatki na zagospodarowanie odpadów komunalnych muszą pochodzić z pobieranych przez gminę opłat. Szacowane wydatki oparliśmy na dotychczasowych stawkach. Jak się okazuje, koszty systemu mogą się zwiększyć.

informuje inspektor ds. komunikacji społecznej Tobiasz Chożalski

Finalnie doszło do unieważnienia dwóch części.

A. Odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów od właścicieli nieruchomości oraz odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (z wyłączeniem gruzu, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz odpadów wielkogabarytowych) oraz likwidacja dzikich składowisk.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 3 366 000 zł
Kwota zaoferowana: 4 470 940,80 zł

B. Odbiór i zagospodarowanie papieru i makulatury, szkła od właścicieli nieruchomości, a odpadów wielkogabarytowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, gruzu z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 1 224 000 zł
Kwota zaoferowana: 1 177 228,24 zł

Oferta odrzucona z powodu niezgodności z warunkami zamówienia.

C. Odbiór i zagospodarowanie tworzyw sztucznych.

Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia: 510 000 zł
Kwota zaoferowana: 550 800 zł

Oferta odrzucona z powodu przekroczenia kwoty, którą Gmina zamierzała przeznaczyć na to zamówienie.

Jak widać, część „A” nie została unieważniona i jeśli dojdzie do zawarcia umowy czeka nas podwyższenie stawek za odbiór odpadów. Te mogą wzrosnąć do ponad 30 złotych.