2 miliony na rozbudowę wronieckiego parku

Gmina Wronki planuje rozbudowę parku imienia Cyryla Sroczyńskiego. Na ten cel przeznaczono blisko 2 miliony złotych.

Wroniecki Ratusz jest na etapie poszukiwania wykonawcy rozbudowy wronieckiego skweru. W budżecie na to zadanie przeznaczono 1 960 000 złotych.

Gmina planuje przede wszystkim montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych i osób z niepełnosprawnościami. W parku zlokalizowana zostanie również samoczyszcząca toaleta.

Projekt został uzgodniony z konserwatorem zabytków w zakresie każdego urządzenia. Inwestycja ma zostać zamknięta w 2021 roku.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2021-01-13