2 miliony na rozbudowę wronieckiego parku

Gmina Wronki planuje rozbudowę parku imienia Cyryla Sroczyńskiego. Na ten cel przeznaczono blisko 2 miliony złotych.

Wroniecki Ratusz jest na etapie poszukiwania wykonawcy rozbudowy wronieckiego skweru. W budżecie na to zadanie przeznaczono 1 960 000 złotych.

Gmina planuje przede wszystkim montaż urządzeń rekreacyjnych dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych i osób z niepełnosprawnościami. W parku zlokalizowana zostanie również samoczyszcząca toaleta.

Projekt został uzgodniony z konserwatorem zabytków w zakresie każdego urządzenia. Inwestycja ma zostać zamknięta w 2021 roku.