Funkcjonariusze Zakładu Karnego we Wronkach ze stopniem podporucznika Służby Więziennej

26 listopada 2020 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydał postanowienie w sprawie nadania pierwszego stopnia oficerskiego – podporucznika Służby Więziennej, absolwentom Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie – uczelni zawodowej służb państwowych, utworzonej w 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem uczelni jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej – trzeciej największej formacji mundurowej w Polsce, każdego dnia czuwającej nad bezpieczeństwem obywateli i chroniącej społeczeństwo przed sprawcami przestępstw.

W roku akademickim 2019/2020 mury Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki opuścili pierwsi absolwenci studiów podyplomowych w zakresie penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów, którzy z powodzeniem zdali egzamin na pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej. Wśród nich znalazło się także czworo funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Wronkach: zastępca dowódcy i dowódca zmiany działu ochrony oraz młodszy wychowawca i wychowawca działu penitencjarnego.

Obowiązujący w naszym kraju stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 nie pozwolił na zorganizowanie uroczystej promocji oficerskiej. Do każdego z awansowanych funkcjonariuszy Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński, skierował jednak osobisty list gratulacyjny: Dziś to Wy będziecie kształtować przyszłość i tworzyć historię polskiego więziennictwa. Dzięki Waszym wysokim kwalifikacjom polski system penitencjarny będzie mógł skutecznie działać w obszarach do których został powołany (…) Wierzę, że Wasza aktywność, zgoda z oficerskim etosem, będzie wzorem dla innych funkcjonariuszy.

Wręczając akty nadania stopnia oficerskiego, Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach, płk Artur Koczerba, powiedział: Dziś dołączają Państwo do grona oficerów Służby Więziennej, tworzącego fundament bardzo dobrze wyszkolonej kadry w naszej jednostce. Życzę Wam, abyście znajdowali siły i motywacje do ofiarnego i pełnego zaangażowania wykonywania codziennych obowiązków i byście zawsze pamiętali o przyświecających naszej służbie wartościach.

Tekst: mjr D. Zielińska

Foto: por. M. Konieczny

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-12-08