Zastrzyk gotówki dla Domów Pomocy Społecznej

Domy Pomocy Społecznej w Chojnie oraz w Nowej Wsi otrzymają ponad pół miliona złotych na walkę z epidemią koronawirusa.

Powiat Szamotulski otrzymał grant w łącznej kwocie 688 240,50 zł na wsparcie Domów Pomocy Społecznej w Chojnie oraz w Nowej Wsi w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Otrzymane środki stanowią znaczące uzupełnienie nakładów finansowych Powiatu na działania ochronne mające zabezpieczyć mieszkańców i pracowników tych placówek przed negatywnymi skutkami epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Wsparcie obejmie środki finansowe, które przeznaczone zostaną  na dodatki do wynagrodzeń dla personelu placówek. Możliwe będzie też dokonanie zakupu wyposażenia usprawniającego zapobieganie skutkom epidemii poprzez wczesne wykrywanie potencjalnie zakażonych osób oraz zakup urządzeń, które pozwolą na poprawę poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i personelu, tj. mat dezynfekujących, dozowników na płyny dezynfekujące, termometrów bezdotykowych ssaku elektrycznego, koncentratora tlenu, bramki do pomiaru temperatury, defibrylatora, pulsoksymetru, aparatów do pomiaru ciśnienia, lamp bakteriobójczych i ozonatorów.

Wsparciem projektu objętych zostanie 80 mieszkanek oraz 49 osób pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi oraz 65 pensjonariuszy  oraz 45 pracowników Domu Pomocy Społecznej w Chojnie.

Projekt realizowany będzie do końca listopada 2020 r.

via Powiat Szamotulski