Dobra jakość wody w jeziorach w Chojnie i Wartosławiu

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że woda w Jeziorze Radziszewskim (Chojno) oraz Jeziorze Pożarowskim (Wartosław) jest przydatna do kąpieli.

Przeprowadzono badania wody w 86 kąpieliskach oraz 13 miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie województwa
wielkopolskiego.