Urząd przypomina o nowych stawkach za wywóz odpadów

Od 1 kwietnia 2020 r. wchodzi w życie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami. Wynosi ona 25,00 zł od osoby miesięcznie.

Uchwała w tej sprawie została podjęta przezRadę Miasta i Gminy Wronki na sesji 27 lutego br.

Właściciel nieruchomości nie będzie miał już możliwości wyboru pomiędzy zbiórką selektywną i nieselektywną, ponieważ nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminachwprowadziła obowiązek segregacji odpadów.

Z opłaty częściowo mogą być zwolnieni mieszkańcy nieruchomości jednorodzinnych, którzy posiadają kompostownik przydomowy i kompostują w nim bioodpady – zwolnienie wynosi 2,50 zł od osoby miesięcznie. Wówczas należy, po dniu 1 kwietnia, złożyć nową deklarację. Od mieszkańców, którzy zadeklarują kompostowanie, nie będą odbierane bioodpady.

1 kwietnia br. zmianie ulegnie również numerindywidualnego rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty z tytułu należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

O nowej wysokości miesięcznej opłaty oraz o nadanych indywidualnych numerach rachunków bankowych zostaniecie Państwo poinformowani w oficjalnych pismach – listownie w najbliższych dniach.

Terminy płatności nie uległy zmianie. Tak jak do tej pory wpłaty uiszcza się:
– za kwiecień, maj i czerwiec – do 15 czerwca,
– za lipiec, sierpień i wrzesień – do 15 września,
– za październik, listopad i grudzień – do 15 grudnia,
– za styczeń, luty i marzec – do 15 marca.

Złożone przez Państwa deklaracje są obowiązujące – nie ma potrzeby składania nowej deklaracji, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku.

via Wronki.pl
fot. Pixabay

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-03-24