Szamotulska stacja dializ tylko dla zakażonych koronawirusem

Wojewoda wielkopolski w porozumieniu z wielkopolskim oddziałem NFZ, wojewódzkim konsultantem w dziedzinie nefrologii oraz Centrum Dializ Fresenius wytypował stację dializ w Szamotułach jako miejsce leczenia nerkozastępczego dla pacjentów podejrzanych i zakażonych koronawirusem.

Stacja dializ znajduje się na terenie szpitala w Szamotułach, ale lecznica nie jest jej jednostką zarządzającą. Podmiot należy do Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.

Od 31 marca Stacja Dializ Fresenius w Szamotułach będzie służyła jedynie pacjentom zakażonym i z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2 z całej Wielkopolski. Miejsce to zostało wyznaczone przez wojewodę wielkopolskiego w porozumieniu z dyrekcją wielkopolskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie nefrologii oraz Centrum Dializ Fresenius.

To kolejny krok w kierunku zabezpieczenia pacjentów w związku z zagrożeniem COVID-19. Celem takiego działania jest niedopuszczenie do sytuacji, w których pacjenci bez wirusa są narażeni na kontakt z pacjentami zakażonymi. Dlatego wielkopolski NFZ dokłada wszelkich starań, aby w wyznaczonych miejscach zapewnić wszelkie możliwe świadczenia medyczne pacjentom z podejrzeniem lub zakażonych koronawirusem.
Stacja dializ w Szamotułach została wytypowana z kilku powodów. Jest to jedno z niewielu miejsc, gdzie terapia nerkozastępcza przeprowadzana jest w osobnym budynku. Wszystkie stacje dializ w Poznaniu mieszczą się w budynkach współdzielonych z innymi placówkami medycznymi. Nie bez znaczenia jest też liczba pacjentów korzystających z dializ w Szamotułach. To niewiele ponad 60 osób, podczas gdy w Poznaniu każda stacja dializ ma pod opieką ponad 100 pacjentów.

Centrum Dializ Fresenius zapewnia kontynuację leczenia nerkozastępczego wszystkim pacjentom, którzy do tej pory korzystali ze stacji dializ w Szamotułach. Zostali oni poinformowani o zmianach, mają zapewniony transport i wyznaczone nowe miejsca leczenia w Poznaniu.

pisze Marta Żbikowska z biura prasowego WOW NFZ w Poznaniu

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-03-30