Policjanci świętowali

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Szamotułach uroczyście obchodzili 100. rocznicę powołania Policji Państwowej.

W podniosłej uroczystości udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, związków zawodowych, służb i instytucji na co dzień współpracujących z szamotulską jednostką, a także rodzin Policjantów II Rzeczpospolitej Polskiej. Apelowi przewodniczył Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Stanisław Małecki.

Po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą niepodległości, na ziemiach polskich istniało kilka różnych organizacji strzegących porządku publicznego. 24 lipca 1919 roku Sejm II Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Policji Państwowej. Ustawę stanowiącą uwieńczenie działań podjętych już wcześniej na polecenie Naczelnika Państwa Polskiego Marszałka Józefa Piłsudskiego, dla scalenia licznych organizacji policyjnych w kraju. Komendę Powiatową Policji Państwowej w Szamotułach powołano do życia w lipcu 1920 roku.


Powiatowe obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej rozpoczęły się 18 lipca Mszą Świętą odprawioną w szamotulskiej Bazylice. Podczas uroczystej Mszy Świętej ksiądz kapelan modlił się za poległych policjantów II RP, którzy pełnili służbę na terenie powiatu szamotulskiego. Po Mszy Świętej zostały poświęcone też dwa nowe radiowozy, które zostały sfinansowane ze środków pochodzących z programu modernizacji Policji.

19 lipca 2019 roku w Zamku Górków odbyła się główna uroczystość z okazji Święta Policji, która przebiegała według policyjnego ceremoniału. Po przemówieniu Komendanta Powiatowego Policji w Szamotułach insp. Sławomira Dziupińskiego, w obecności pocztu sztandarowego, odbyło się uroczyste odczytanie decyzji i rozkazów oraz wręczenie medali, aktów mianowania i wyróżnień.

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mł. insp. Stanisław Małecki w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Piotra Mąki w swoim wystąpieniu podziękował policjantom i pracownikom Policji za ciężką i wymagającą służbę. Podkreślił również jak ważne jest wsparcie najbliższych, jednocześnie dziękując im za ich obecność.

Także zaproszeni goście podziękowali funkcjonariuszom za trud oraz poświęcenie w codziennej ich pracy.


Współczesna polska Policja, stając się coraz nowocześniejszą organizacją, nie zapomina o swoich korzeniach. Z okazji 100. rocznicy powołania Policji Państwowej powstała książka pt. „Granatowy porządek. Policja Państwowa w Powiecie Szamotulskim 1919-1939”, której autorami są: Kustosz Muzeum Zamku Górków Pani Monika Romanowska Pietrzak, podinsp. w st. spoczynku Wojciech Musiał oraz asp. sztab. Mariusz Sołtysiak. Publikację wydało Muzeum Zamku Górków w Szamotułach. W książce znajdują się biogramy policjantów, którzy służyli na terenie naszego powiatu. Rodziny tych Policjantów zostały zaproszone na powiatowe obchody Święta Policji. W uroczystości udział wzięli:

Pani Krystyna Piątkowska – córka przodownik Stanisławy Bartoszak,

Pani Kazimiera Aleksandra Konwińska z wnuczką Małgorzatą Adamkiewicz – córka przodownika Macieja Konwińskiego z Posterunku Policji Państwowej w Kaźmierzu,

Panie Janina Borowicz – Donat, Maria Borowicz – Przybył i Halina Pabiś – wnuczki posterunkowego Józefa Borowicza z Posterunku Policji Państwowej w Szamotułach,

Pani Barbara Czerwińska – wnuczka starszego posterunkowego Walentego Michalaka z Posterunku Policji Państwowej w Szamotułach,

Pani Danuta Włochal – wnuczka starszego posterunkowego Jana Apelkowskiego z Posterunku Policji Państwowej w Obrzycku,

Pani Danuta Drzewińska – synowa Komendanta Powiatowego Policji Państwowej w Szamotułach komisarza Józefa Holzhausena,

Pan Bogdan Człapa – wnuk posterunkowego Franciszka Bobera z Posterunku Policji Państwowej w Chojnie,

Pan Jan Ruciński – wnuk starszego przodownika Stanisława Gruchały, Pierwszego Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Pniewach w odrodzonej po latach zaborów Polsce w latach 1920-1930,


Pan Lech Kempa z synem Szymonem – wnuk przodownika Władysława Kempy, Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Szamotułach,

Państwo Piotr Baszko, Teresa Polowczyk, Barbara Han – wnuki starszego posterunkowego Piotra Baszko z Posterunku Policji Państwowej w Szamotułach,

Pan prof. dr hab. Piotr Krzysztof Marszałek – wnuk starszego przodownika Ignacego Wawrzyniaka, Komendanta Posterunku Policji Państwowej we Wronkach,

Pani Lucyna Swoboda – prawnuczka starszego posterunkowego Jana Młynarczyka z Posterunku Policji Państwowej w Szamotułach,

Pani Dorota Gęzikiewicz – wnuczka starszego posterunkowego Czesława Nowaka z Posterunku Policji Państwowej w Szamotułach,

Pani Katarzyna Wojciechowska – wnuczka starszego posterunkowego Michała Ratajczaka z Posterunku Policji Państwowej w Szamotułach,

Pani Jolanta Pacholak – wnuczka przodownika Marcina Bartkowiaka z Posterunku Policji Państwowej w Szamotułach,

Pani Maria Piechowiak – z rodziny przodownika Walentego Wiki z Posterunku Policji Państwowej we Wronkach,

Pani Maria Przybylska – z rodziny Posterunkowego Władysława Gielniaka z Posterunku Policji Państwowej w Szamotułach,

Pani Ilona Kaluga – z rodziny przodownika Walentego Kaleta z Posterunku Policji Państwowej w Szamotułach,

Państwo Adam Herbig i Tamara Herbig-Rüffer wnuki przodownika Adama Górskiego z Posterunku Policji Państwowej w Szamotułach.

Wymienionym osobą za pomoc w odtworzeniu historii podziękowali: Starosta Powiatu Szamotulskiego Pani Beata Hanyżak, Komendanta Powiatowy Policji w Szamotułach insp. Sławomir Dziupiński oraz Kustosz Muzeum Zamku Górków Pani Monika Romanowska Pietrzak, podinsp. w st. spoczynku Wojciech Musiał oraz asp. sztab. Mariusz Sołtysiak.


Po wręczeniu podziękowań rodziny po poległych policjantach chętnie zabrały głos – m.in. Pani Teresa Polowczyk, która przyjechała na powiatowe Obchody 100. rocznicy powołania Policji Państwowej z kuzynostwem tj. Panią Barbarą Han i Panem Piotrem Baszko. Pani Polowczyk podziękowała asp. sztab. Maruszowi Sołtysiak za odnalezienie dziadka. Rodzina st. post. Piotra Baszko do 2018 roku nie wiedziała co stało się z ich przodkiem, przez wiele lat szukali informacji, dopiero podczas prac nad książką Sołtysiak odkrył literówkę w nazwisku. W czerwcu 2018 podczas analizy zgromadzonych już dokumentów oraz listu katyńskiego współautorzy publikacji „Granatowy porządek. Policja Państwowa w Powiecie Szamotulskim 1919- 1939” doszli do wniosku, że osoba figurująca jako zamordowana w 1940 roku w Kalininie przez NKWD i pochowana w Miednoje pod nazwiskiem st. post. Piotr Waszko (pośmiertnie awansowany przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku do stopnia aspiranta) to w rzeczywistości jest st. post. Piotr Baszko funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji Państwowej w Szamotułach w latach 1921-1934.

Jednym z punktów obchodów Święta Policji w szamotulskiej jednostce był festyn w Parku Zamkowym. Policjanci prezentowali sprzęt policyjny: radiowozy, motocykle, łódź wodną. Gościliśmy, Zespół Konny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Mogliśmy, także obejrzeć pokazy przygotowane przez Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Poznaniu, a także przez szamotulskich techników kryminalistyki. Na mieszkańców powiatu czekały stoiska profilaktyczne Starostwa Powiatowego w Szamotułach, Urzędu Miasta i Gminy Szamotuły oraz Szamotulskiego Ośrodka Kultury. Swoje stoisko mieli też policjanci, przy którym za poprawne odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa lub też za pokolorowanie obrazka związanego z bezpieczeństwem mieszkańcy dla poprawy bezpieczeństwa na drodze zostali wyposażeni w odblaski oraz kamizelki odblaskowe.

via sierż. sztab. Ewelina Grabowa / KPP Szamotuły