Żniwa – zachowaj ostrożność!

Okres wakacyjny oznacza wzmożoną pracę w gospodarstwach wiejskich.

Żniwa, zbiory i intensywne prace polowe sprawiają, że w tym okresie dużo częściej dochodzi do wypadków przy pracy. Według danych KRUS, w 2018 r. poszkodowanych zostało prawie 15 000 osób. Wielkopolska, gdzie odnotowano 11,6 wypadków na 1 000 ubezpieczonych, znalazła się w ogólnym zestawieniu na niechlubnym 3 miejscu.

Czynnikami powodującymi zwiększoną wypadkowość są zmęczenie, pośpiech i wysokie temperatury, powodujące spowolnienie reakcji. Chwila nieuwagi może oznaczać kalectwo.

Należy pamiętać, że narażone na utratę zdrowia lub życia są także osoby starsze, które nie powinny wykonywać ciężkiej pracy fizycznej i przebywać w wysokich temperaturach.

fot. Pixabay

2019-07-29