Czy we Wronkach zacznie brakować wody?

Przez panujące upały i suszę niektóre samorządy w Polsce zaczęły alarmować o możliwych brakach w dostawach wody czy też apelować o rozsądne korzystanie z niej. A jak sprawa ma się we Wronkach?

Z takim zapytaniem skierowaliśmy się do prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego we Wronkach Rafała Zimnego. Na wstępie odpowiada, że sytuacja jest stabilna. Wyjaśnia również, że PK monitoruje stan wód w wodociągach na bieżąco.


Stabilnie. Oczywiście notujemy wzmożony pobór wody w dni upalne, ale dzięki poczynionym w ostatnich latach wysokim nakładom finansowym (kilka milionów zł) zaspokajamy potrzeby mieszkańców w pełnym zakresie. Natomiast nie można wykluczyć ewentualnego, czasowego spadku ciśnienia, co jest naturalne w takich przypadkach.

PK Wronki jest dobrze przygotowane do obserwowanych zmian klimatycznych i zwiększonych poborów wody. Jednak przygotowujemy na kolejne lata następne inwestycje, aby zminimalizować ryzyko braku dostaw wody do odbiorców. Przyświeca nam credo: Myślimy przyszłościowo, działamy planowo!

odpowiada Rafał Zimny, prezes PK