Rok po największej ulewie – co zrobiła gmina?

2 czerwca minął rok od największej zarejestrowanej ulewy, która przeszła nad Wronkami. Co zrobiła Gmina, aby zminimalizować szkody kolejnych tego typu ulew?

Zapytaliśmy Urząd Miasta i Gminy Wronki, jakie działania podjęto w ciągu ostatniego roku, aby mieszkańcy Wronek mniej odczuwali skutki ulew takich, jak ta z 2 czerwca 2018 roku. Dodatkowo chcieliśmy dowiedzieć się, jakie inwestycje Gmina jeszcze zaplanowała w omawianym temacie.


Niedawno zakończyliśmy realizację ogromnego przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu stosunków wodnych w zlewni roku W-15. Dzięki tej inwestycji chcemy między innymi poprawić sytuację mieszkańców, którzy dotychczas najdotkliwiej odczuli skutki poprzednich ulew.

Oprócz tego wykonaliśmy również odtworzenie i konserwację rowów (np. w Biezdrowie, Obelzankach, Nowej Wsi, Marianowie, Stróżkach i Wronkach). Na ten rok zaplanowaliśmy środki na konserwację wpustów kanalizacji deszczowej.

odpowiada Tobiasz Chożalski, inspektor ds. komunikacji społecznej

Miejmy nadzieję, że władze Wronek odrobiły pracę domową i przy kolejnych obfitych ulewach skutki dla wronczan będą mniej dotkliwe. Życzymy też naszej gminie, aby podobna nawałnica nie dotknęła już więcej naszego regionu.