Strajk nauczycieli – komunikat urzędu

Urząd Miasta i Gminy we Wronkach wysłał komunikat, dotyczący strajku pracowników oświaty. Z treści możemy dowiedzieć się między innymi, ile dzieci pojawiło się dziś w placówkach.

Szanowni Państwo! 

Gmina Wronki prowadzi osiem placówek oświatowych – sześć szkół podstawowych i dwa przedszkola. We wszystkich pracownicy rozpoczęli dziś strajk. W tej chwili (godz. 10:30) nie można jeszcze podać, ilu nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przystąpiło do strajku – komitety strajkowe przekazują dopiero listy dyrektorom. Z naszego rozeznania wynika, że nie strajkują pojedynczy nauczyciele.

Rodzice w większości zastosowali się do prośby dyrektorów i nie posłali dziś dzieci do przedszkoli i szkół. O godz. 8:00 sytuacja była następująca:


– Przedszkole nr 1 „Bajkowy Świat” we Wronkach – 26 dzieci,
– Przedszkole nr 2 „Wronczusie” we Wronkach – 1 dziecko,
– Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach – 2 dzieci,
– Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach – nie było dzieci,
– Szkoła Podstawowa nr 3 we Wronkach – nie było dzieci,
– Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 1 dziecko,
– Szkoła Podstawowa w Biezdrowie – nie było dzieci,
– Szkoła Podstawowa w Chojnie – 3 dzieci.


Będzie się to jednak zmieniać – zajęcia różnych klas zgodnie z planem zaczynają się o różnych godzinach.