Samsung wybuduje magazyn?

Już niebawem we Wronkach może powstać kolejny magazyn wysokiego składowania. Jednak tym razem ma on być dziełem drugiego z potentatów w branży AGD we Wronkach.

Podpatrując technologię zastosowaną u konkurencji, władze Samsunga najpewniej doszły do wniosku, że im również przyda się magazyn wysokiego składowania. Nie jest tajemnicą, że włodarze Samsung Electronics Poland Manufacturing z zazdrością spoglądali na magazyn, jaki wybudowała Amica i kwestią czasu było, że koreańska firma nie chcąc być gorsza, również wzniesie podobną konstrukcję.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Stróżek widnieje teren produkcyjnych, składów i magazynów wraz z zabudową usługową. Jedna ze stref została specjalnie zaznaczona na potrzeby magazynów wysokiego składowania. Z planem można zapoznać się TUTAJ.

Miejsce, gdzie ma powstać konstrukcja, znajduje się tuż przy już istniejących obiektach należących do SEPM. Jak widać na mapie, obok wskazanego miejsca przepływa struga, a sam magazyn znajdować się ma mniej więcej na wysokości kolejowego pogotowia energetycznego.

Według naszych wstępnych szacunków, powierzchnia strefy przeznaczonej na magazyn wynosi około 20 000 m2. Dla porównania, obiekt wybudowany przez Amikę zajmuje powierzchnię 6500 metrów kwadratowych. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, SEPM nie planuje postawienia równie wysokiej konstrukcji, stąd też taka różnica w powierzchni.
Sytuacja w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego może jeszcze ulec zmianie. Od 29 marca do 20 kwietnia w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki był wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany planu zagospodarowania terenu położonego w tym rejonie. Uwagi do planu można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do 7 maja 2018 r. – wyłącznie w formie pisemnej, z podaniem imienia, nazwiska (lub jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. – podaje strona Wronki.pl. Po zgłoszonych uwagach nastąpi ich rozpatrzenie. Zapewne część z nich zostanie wzięta pod uwagę, a następnie ponownie zostanie wyłożony plan, tym razem z poprawkami.