Ogłoszono przetarg na budowę „łącznika”

Gmina Wronki ogłosiła przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie drogi łączącej ulicę Mickiewicza z planowaną obwodnicą miasta.

Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ponad 1 kilometr. Droga ma połączyć ulicę Mickiewicza z przebiegiem przyszłej obwodnicy. Ogłoszony przetarg jest zawarty w formule zaprojektuj i wybuduj. Co oznacza, że oferenci oprócz wybudowania brakującego odcinka drogi będą musieli ją jeszcze zaprojektować.
Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych) oraz wykonaniu robót dla budowy drogi łączącej byłą drogę powiatową nr 1895P z planowaną obwodnicą Wronek. (…) Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Wronki, Powiat szamotulski, Województwo Wielkopolskie. Długość odcinka objętego opracowaniem wynosi ~ 1122,46 m.czytamy w ogłoszeniu

Oferty składać można do 7 maja. Według treści ogłoszenia, prace mają zakończyć się do początku grudnia 2019 roku.