Dofinansowania dla fotowoltaiki nie będzie?

Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie działań związanych z wytwarzaniem energii z odnawialnych źródeł. Wśród 105 wniosków znalazł się także wroniecki projekt.

Rozwój odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych mieszkańców gminy Wronki zajął 26. miejsce na liście pozytywnie ocenionych projektów. Jednak zabezpieczona pula 90 000 000 złotych na ten cel sprawiła, że pieniędzy starczyło na 18 ze 105 projektów.
Wroniecki wniosek o dofinansowanie 455 elektrowni fotowoltaicznych uzyskał 23,58 punktów. Najniżej oceniony projekt, który otrzyma dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otrzymał 23,71 punktów.

Jak poinformował nas burmistrz Mirosław Wieczór, jeszcze nie wszystko stracone. W związku z treścią regulaminu, w którym Samorząd Wojewódzki dał sobie możliwość zmiany puli kwoty przeznaczonej na ten projekt, burmistrz Wieczór wystosował pismo z zapytaniem czy kwota może ulec zmianie. Dałoby to szansę wronieckiemu projektowi na dofinansowanie. Wniosek o dofinansowanie elektrowni fotowoltaicznych znajduje się minimalnie pod kreską i przy zwiększeniu nakładów na realizacje projektu, dofinansowanie najprawdopodobniej stałoby się faktem.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 90 000 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych) i jest zgodna z Harmonogramem naborów wniosków w trybie konkursowym dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2017 rok. Wskazana kwota może ulec zmianie.

Całkowity koszt inwestycji miał wynieść 8 958 826,80 złotych, a dofinansowanie 7 050 928,50.

fot. Pixabay