Ankieta przesądziła o przyszłości Jedynki?

Samorządowa Administracja Placówek Oświatowych we Wronkach przeprowadziła ankietę wśród rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym. Badanie miało sprawdzić oczekiwania dotyczące przyszłości Szkoły Podstawowej nr 1, a także projektu nowej szkoły.

Ankietę, w której wzięło udział 289 osób, zatytułowano Przyszłość edukacyjna naszych dzieci. Rok 2018. Wizja przyszłości Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach. Ankieta została przeprowadzona w czasie spotkań z rodzicami przedszkolaków i edukacji wczesnoszkolnej. Badane osoby odpowiadały na sześć sporządzonych pytań, które miały dać odpowiedzi dotyczące wizji edukacji we Wronkach. Z jej wynikami podzieliła się dyrektor SAPO – Lucyna Kędzioł, która opracowała raport z przeprowadzonego badania.

Celem ankiety było sprawdzenie oczekiwań rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej dotyczących ich przyszłości edukacyjnej w kontekście planów dotyczących Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka we Wronkach oraz sprawdzenie czy gminna wizja „inwestycji w edukację” jest słuszna i w jakim kierunku ma zmierzać.

Jak czytamy w opracowaniu, ankieta była poprzedzona prezentacją, która przedstawiała: jakie wyzwania stoją przed gminą w związku z reformą oświaty, obecną sytuację SP1 – jej mocne i słabe strony, analizę obwodową szkoły przed i po reformie, wizualizację proponowanej lokalizacji nowej Jedynki, perspektywę rozwoju sieci komunikacyjnej, sprzyjającej proponowanej lokalizacji.
Ankieta została przeprowadzona w czasie spotkań z rodzicami przedszkolaków i edukacji wczesnoszkolnej w placówkach oświatowych: Przedszkole nr 1, SP1, Przedszkole „Amica Kids”, Przedszkole nr 2, a także podczas otwartego spotkania dla zainteresowanych rodziców dzieci z przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz szkół w „Jedynce”.

Przedmiotem badania byli rodzice dzieci z edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej stanowiący fundamentalne źródło informacji z zakresu kreowania wizji przyszłości edukacyjnej swoich dzieci w odniesieniu do proponowanych zmian wobec Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka.
Podczas 5 spotkań oddano łącznie 289 wypełnionych anonimowych ankiet. Temat spotkań spotkał się z zainteresowaniem ze strony ankietowanych, którzy nie tylko skupili się na prezentacji i ankiecie, ale również mieli możliwość uzyskać „w miarę możliwości” odpowiedzi na zadawane pytania.
Odpowiedzi na pytania ankietowe udzielili rodzice z różnych regionów gminy.

Ankietowani odpowiedzieli na sześć pytań. Ostatnie pytanie dotyczyło zbadania potrzeb w perspektywie nowej szkoły. Rodzice mogli także wyrazić opinię, czy pomysł umiejscowienia nowej szkoły na Borku odpowiada potrzebom czy też lepsze będzie inne miejsce.

Czy dzisiejsza baza Szkoły Podstawowej nr 1 zapewnia odpowiednie warunki?
TAK – 23
NIE – 256
BRAK ZDANIA – 10

Czy warto „inwestować w edukację” – poprawę warunków kształcenia i rozwoju sportowego naszych dzieci poprzez wybudowanie nowoczesnego kompleksu szkolno-sportowego dostosowanego również dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych?
TAK – 283
NIE – 5
BRAK ZDANIA – 1

Współcześnie projektując duże osiedle mieszkaniowe, automatycznie zakłada się lokalizację tam szkół. Czy Państwa zdaniem jest to słuszne?
TAK – 250
NIE – 30
BRAK ZDANIA – 9

Czy według Państwa korzystna jest lokalizacja przedszkola i szkoły podstawowej blisko siebie?
TAK – 261
NIE – 27
BRAK ZDANIA – 1
Czy lokalizacja szkoły na Os. Borek (w miejscu istniejącego boiska) odpowiada Państwu? Jeżeli NIE proszę wskazać inną lokalizację.
TAK – 216
NIE – 64
BRAK ZDANIA – 9

Wskazanie lub nie innej lokalizacji przez 73 ankietowanych:
Zamość, Trynka, Szklarnia – 20
Nowa Wieś – 14
Mączkarnia – 6
Olszynki, centrum miasta, poza miastem, teren w kierunku Sierakowa, Stare Miasto – po 1
Brak wskazania innej lokalizacji – 22

Inne uwagi:
Przenieść wodociągi na Borek a w ich miejsce pobudować szkołę – 1 osoba
W innym miejscu niż oczyszczalnia ścieków – 3 osoby
Za duże natężenie ruchu – 2 osoby

Proszę ocenić w skali 0-3 potrzebę ujęcia zadań w projekcie „nowej szkoły”.
Hala sportowa – 2,81
Pracownie tematyczne – 2,77
Gabinety dla specjalistów – 2,75
Dostosowanie do niepełnosprawności – 2,75
Kuchnia, stołówka – 2,73
Klasopracownie oddziałów przedszkolnych – 2,71
Świetlica, szatnie – 2,66
Miejsce parkingowe – 2,63
Wewnętrzne ciągi komunikacyjne – 2,62
Biblioteka z czytelnią – 2,62
Boisko wielofunkcyjne – 2,6
Aula – 2,54

Wśród propozycji, które zostały dopisane przez ankietowanych jako potrzebne wskazano: basen, poprawę komunikacji, dodatkowe zajęcia.

Odpowiedzi dotyczące lokalizacji nowej szkoły na Os. Borek według podanego regionu zamieszkania.

Z obwodu szkoły SP1
TAK – 102
NIE – 32
Poza obwodem szkoły SP1
TAK – 87
NIE – 28
Brak regionu
TAK – 27
NIE – 13

Z regionu po północnej stronie Warty (Zamość, Popowo, Jasionna, Chojno, Obelzanki, Smolnica, Zawarcie) – 62 osoby
TAK lub BEZ ZDANIA – 43
NIE – 19

Z regionów wiejskich gminy (Popowo, Samołęż, Stare Miasto, Stróżki, Nowa Wieś, Kłodzisko, Ćmachowo, Biezdrowo, Jasionna, Chojno, Marianowo, Lubowo, Pierwoszewo, Oporowo Huby, Obelzanki, Smolnica) – 90 osób
TAK lub BEZ ZDANIA – 62
NIE – 28
Zestawienie ankietowanych z miasta – 132 osoby
TAK lub BRAK ZDANIA – 115
NIE – 17

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka nie odpowiada dzisiejszym oczekiwaniom pod względem warunków lokalowych. Ankietowani uważają, że należy inwestować w edukację w celu polepszenia warunków nie tylko warunków lokalowych, ale także takich, które służą wszechstronnemu rozwojowi dzieci. Jako potrzebne zadania do realizacji ankietowani wskazali halę sportową, pracownie tematyczne, gabinety dla specjalistów oraz dostosowanie placówki do niepełnosprawności. Ankietowani wskazują, że lokalizacja przedszkola i szkoły w rozwijającym się regionie wielorodzinnym jest słuszna, a bliska lokalizacja tych dwóch instytucji jak najbardziej wskazana. Zaproponowaną lokalizację na Os. Borek popiera zdecydowana większość ankietowanych. Ankietowani wskazali inne lokalizacje np.: Zamość – 7%, Nowa Wieś – 5%, teren po mączkarni – 2%. Wśród ankietowanych większość stanowili rodzice z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1, jednak możliwość wypowiedzenia się w danym temacie mieli ankietowani z różnych regionów gminy Wronek.

Wniosek ostateczny – budowa nowej placówki oświatowej jest inwestycją oczekiwaną, potrzebną z lokalizacją na Os. Borek.

Komentarz
Miło, że konsultacje z mieszkańcami mają w ogóle miejsce. Dni Jedynki w obecnej lokalizacji są już policzone i nie ulega wątpliwości, że jest to słuszna koncepcja. Sam miałem okazję ćwiczyć podczas zajęć z wychowania fizycznego w małej sali gimnastycznej, tak jak haratać w gałę i ścierać kolana na betonowym boisku. Od czasu opuszczenia Jedynki przeze mnie minęło 10 lat i w tym temacie nic się nie zmieniło – no, wymieniono bramki.

Badanie przeprowadzono w gronie 289 osób. Grupa nie jest mała, ale mam wątpliwości czy stanowi to wystarczającą ilość opinii dotyczącej inwestycji, która ma służyć kilku kolejnym pokoleniom. Owszem te wyniki potwierdzają, że tu i teraz szkoła ma rację bytu w obecnej lokalizacji. Jednak przyszłość to nie tylko kolejne kilka lat do przodu. Każdy rodzic z każdego obwodu powinien mieć możliwość wyrażenia swojego zdania. Nieważne gdzie powstanie nowa szkoła i tak dojdzie do przetasowania.
Jednak powyższy akapit można w zasadzie wyrzucić. Pytania zostały sformułowane tak, aby pasowały pod z góry założoną tezę. Badanie przeprowadzono głównie w miejscach, gdzie lokalizacja na Borku faktycznie jest najwygodniejsza. Szkoła powstanie tam i koniec. Tylko władze nie chcą tego powiedzieć wprost. Miały być konsultacje i rozmowy, wszystko fajnie, jednak to tylko mydlenie oczu. Podejrzewam, że decyzja zapadła już dawno. Nie rozumiem też jak można łączyć osoby, które są na TAK i te które NIE MAJĄ ZDANIA w jedną grupę. Moim zdaniem to zakłamywanie wyników, a tłumaczenie się, że taka odpowiedź wskazuje obojętność mnie nie przekonuje, ponieważ równie dobrze te odpowiedzi można byłoby wrzucić do worka z napisem NIE.

Powracając. Miło, że konsultacje z mieszkańcami mają w ogóle miejsce. Dobrze byłoby, gdyby podobną ankietę przeprowadzono wśród rodziców z obwodu SP w Nowej Wsi. Przecież tytuł raportu brzmi: Przyszłość edukacyjna naszych dzieci. Rok 2018. Rozumiem, że to badanie było skoncentrowane na SP1, jednak nie jest to jedyna szkoła w gminie. Warto byłoby zapytać rodziców pozostałych szkół, jak widzą tę przyszłość. Jeśli taka ankieta była jednorazowym strzałem, to można uznać, że chodziło tylko o to, aby zamknąć usta tym, którzy nowej Jedynki na Borku nie widzą. Nadal nie wiadomo jaki los czeka Szkołę Podstawową w Nowej Wsi, albo nikt nie chce powiedzieć czy ostateczna decyzja zapadła.