Oświadczenie jednego z dyrektorów Amiki

Na naszą skrzynkę wpłynęło oświadczenie Olecha Bestrzyńskiego dyrektora do spraw Zasobów Ludzkich i Administracji w Amica S.A. W treści zawarto między innymi informacje o wypowiedzeniu umów niektórym pracownikom, a następnie anulowaniu tej decyzji.
7 marca br. w Fabryce Kuchni we Wronkach część załogi przerwała pracę.
W ocenie dyrekcji zakładu zaistniała sytuacja została zakwalifikowana jako istotne naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w związku z nieprzestrzeganiem ustalonego porządku i dyscypliny pracy.

Nie bez wpływu na ocenę przez dyrekcję tych niezgodnych z prawem działań był fakt, że doszło do nich w czasie, kiedy trwają przygotowania do rozmów ze Związkiem Zawodowym (w najbliższy poniedziałek, tj. 12 marca, miało dojść do oficjalnego rozpoczęcia corocznych negocjacji podwyżkowych).

W toku spotkań dyrekcja zaproponowała Załodze wyznaczenie przedstawicieli do przeprowadzenia rozmów wyjaśniających zaistniałą sytuację. Zaproszenie do rozmów początkowo nie zostało przyjęte, co było dla dyrekcji fabryki niezrozumiałe.

W konsekwencji podjęta została decyzja o rozwiązaniu stosunku pracy z osobami, które – w ocenie dyrekcji – przyczyniły się do wstrzymania pracy fabryki.

Późnym popołudniem wybrani przez załogę przedstawiciele usiedli z dyrekcją Fabryki Kuchni do wspólnych konsultacji, podczas których ustalono, że pracownicy wrócą na swoje stanowiska pracy, a wręczone wypowiedzenia zostaną anulowane.

Nadto obie strony zobowiązały się do kontynuowania rozmów.oświadcza Olech Bestrzyński, Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich i Administracji

CZYTAJ TAKŻE: Stanowisko Amiki wobec strajku pracowników
CZYTAJ TAKŻE: Pracownicy Amiki strajkują
CZYTAJ TAKŻE: Kolejna zmiana kontynuuje strajk
CZYTAJ TAKŻE: Amica odwołała konferencję prasową