Wronki Niezłomnym

Wronki uczciły pamięć Żołnierzy Wyklętych. Wielu wronczan wzięło udział w uroczystościach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Obchody zaczęły się od mszy świętej w kaplicy Zakładu Karnego. Następnie oddano hołd i złożono kwiaty pod tablicą ku czci pomordowanych w czasach stalinowskich we wronieckim więzieniu. Głos zabrali: Mirosław Wieczór, burmistrz Wronek i Zenon Wechmann, prezes Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego Oddział Wielkopolska. Uroczystości poprowadził Klemens Stróżyński.

Następnie udano się do kinoteatru. Zainteresowani, w tym licznie zgromadzona wroniecka młodzież, wysłuchała prelekcji dra Rafała Sierchuły z poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Opowiedział o działalności drugiej konspiracji na terenie Wielkopolski. Uczniowie wronieckich szkół obejrzeli również film „Za siódmą bramą”, nagrany w 1993 roku w trakcie pierwszego zjazdu więźniów politycznych. Film pokazał młodzieży, jak funkcjonowało więzienie w czasach stalinowskich.

Po wystąpieniach prelegentów przyszedł czas na Turniej Wiedzy o Żołnierzach Wyklętych pod patronatem posła na Sejm RP Maksa Kraczkowskiego. Wystartowało w nim 7 trzyosobowych drużyn ze wszystkich wronieckich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po czterech seriach pytań z wiedzy ogólnej i lokalnej, najlepsi okazali się uczniowie z Technikum Zespołu Szkół nr 1. Drugie miejsce po dogrywce zdobyli gimnazjaliści z ul. Polnej, wygrywając z Zespołem Szkół nr 2. Organizacją turnieju zajęło się Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej, a prowadzeniem prezes – Paweł Bugaj. Nad prawidłowym przebiegiem czuwała komisja w składzie: Klemens Stróżyński, Tobiasz Chożalski i Grzegorz Barczykowski (IPN).

Następnym punktem obchodów było odsłonięcie tablic informacyjnych przy „Drzewach pamięci”, które zostały posadzone przed Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta. Czerwone dęby i jawory mają swych patronów: więźniów politycznych okresu stalinowskiego we Wronkach oraz zasłużonych wronczan: Eligiusza Grupińskiego, Ignacego Zimniaka i Agnieszkę Bartol. Symbolicznego wkopania drzew dokonali zaproszeni goście, a całą uroczystość prowadzili uczniowie gimnazjum. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach projektu edukacyjnego, prowadzonego przez nauczycielkę Katarzynę Lutomską.

O godzinie 17:00 harcerze z 5 Wronieckiej Drużyny Harcerskiej im. 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej pod opieką Zbigniewa Biedziaka zapalili znicze na grobach ofiar reżimu stalinowskiego na cmentarzu parafialnym.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zakończyły się spektaklem „Śmierć rotmistrza Pileckiego”, wykonanym przez Lwówecką Grupę Teatralną. Udział wzięli: Adam Paschke (Rotmistrz Witold Pilecki), Krzysztof Waśko (pułkownik UB – Józef Różański), Norbert Bryłka (sędzia podpułkownik Jan Hryckowian), Paweł Kasprowicz (generał Władysław Anders), Jarosław Nawrot (oskarżyciel, prokurator major Czesław Łapiński), Bogna Witosławska (żona sędziego – Stanisława Hryckowian), Klaudia Kaczmarek (żona rotmistrza), Szymon Paschke (strażnik więzienny), narrator Szymon Konieczny. Reżyseria/opiekun grupy: Bogna Witosławska.

 

Kliknij na zdjęcie, aby przejść do galerii