Zmiana organizacji ruchu na Powstańców Wielkopolskich

W związku z budową ronda na ulicy Powstańców Wielkopolskich nastąpią zmiany w organizacji ruchu drogowego. Prace modernizacyjne w tym miejscu zostaną zakończone jeszcze w tym roku.

 

Prowadzone będą również prace związane z wprowadzeniem zmiany w stałej organizacji ruchu w zadaniu pt. „Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 1897P ul. Powstańców Wielkopolskich z drogą powiatową nr 1898P ul. Nowa we Wronkach na ruch okrężny wraz z korektą skrzyżowania” polegająca na wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. W związku z powyższym zwracamy się  z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejazdu przez to skrzyżowanie.informuje Starostwo Powiatowe w Szamotułach

 

zmianaruchu