Pastorałki Wielkopolskie

Koncert Zespołu Folklorystycznego „Marynia”
PREMIERA PŁYTY „Pastorałki Wielkopolskie”

20 grudnia,  o godz. 17:30 w kościele  przyklasztornym oo. Franciszkanów we Wronkach.

 Wstęp wolny.

Kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia ponad 40–osobowa grupa dziewcząt i chłopców z Zespołu Folklorystycznego MARYNIA, wraz z kapelą, wyśpiewa tradycyjne wielkopolskie pastorałki. Pastorałki, czyli ludowe pieśni bożonarodzeniowe, odtworzone zostały na podstawie zbiorów Oskara Kolberga oraz Jadwigi i Mariana Sobieskich. Koncert będzie stanowił premierę płyty „Pastorałki Wielkopolskie” MARYNI, którą będzie można otrzymać po koncercie. „Mamy nadzieję, że płyta przyczyni się do ocalenia od zapomnienia tradycyjnych, wielkopolskich pastorałek oraz pozwoli Państwu na ich bliższe poznanie, a może i nawet wspólne śpiewanie przy wigilijnym stole, do czego serdecznie zapraszamy” – Jan Galasiński, kierownik Zespołu Folklorystycznego MARYNIA

 

Zespół Folklorystyczny MARYNIA Wronieckiego Ośrodka Kultury powstał w 1993 roku. Zespół powołany został do kultywowania tradycji tanecznych i muzycznych regionu szamotulskiego. Z upływem czasu wprowadzono do repertuaru Zespołu tańce i przyśpiewki pochodzące z różnych części kraju. Obecnie Zespół Folklorystyczny MARYNIA prezentuje folklor pochodzący z ponad 10 regionów Polski. W ciągu całego roku Zespół Folklorystyczny „Marynia” koncertuje na terenie Gminy i Miasta Wronki, ale także w Wielkopolsce i innych regionach kraju. Ponadto Zespół wielokrotnie brał udział w Międzynarodowych Festiwalach i Przeglądach Folklorystycznych w Europie i na świecie. Reprezentanci Zespołu uczestniczą również w Ogólnopolskich Turniejach Tańców Polskich organizowanych pod patronatem Komisji ds. Tańców Polskich Polskiej Sekcji CIOFF. W roku 2013r. program artystyczny Zespołu Folklorystycznego MARYNIA poddany został weryfikacji Rady Eksperckiej Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej CIOFF, która po artystycznej kolaudacji programu przyznała Zespołowi certyfikat uprawniający go do reprezentowania Polskiej Sekcji CIOFF w kraju i za granicą.

1_12_15_płyta_plakat

Projekt współfinansowany ze środków Miasta i Gminy Wronki.