wodociągi

Rozbiórka oczyszczalni ścieków na osiedlu Zamość we Wronkach wraz z budową przepompowni ścieków oraz położenie na dnie Warty rury kanalizacyjnej i wodociągowej. Przedsiębiorstwo Komunalne przygotowuje się do kolejnej dużej inwestycji, mającej na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. W zeszłym roku Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony ŚrodowiskaRead More →