Wielkopolska

Od kwietnia br. rozpoczęto działania przekierowywania numerów alarmowych 997, pod numer centrum powiadomienia ratunkowego. W listopadzie ubiegłego roku został przeprowadzony pilotaż przekierowania numeru alarmowego 997 do centrum powiadomienia ratunkowego, eksperyment udał się dlatego od kwietnia do grudnia br. numery te sukcesywnie będą przekierowywane w każdym z województw. – Przejęcie obsługiRead More →