MSWiA w sprawie połączeń alarmowych

Od kwietnia br. rozpoczęto działania przekierowywania numerów alarmowych 997, pod numer centrum powiadomienia ratunkowego.

W listopadzie ubiegłego roku został przeprowadzony pilotaż przekierowania numeru alarmowego 997 do centrum powiadomienia ratunkowego, eksperyment udał się dlatego od kwietnia do grudnia br. numery te sukcesywnie będą przekierowywane w każdym z województw.
Przejęcie obsługi zgłoszeń z numeru alarmowego 997 przez operatorów Centrów Powiadamiania Ratunkowego spowoduje odciążenie dyspozytorów służb ratunkowych. Dyspozytorzy z Policji będą otrzymywali z CPR tylko te zgłoszenia alarmowe, w których zagrożone jest życie, zdrowie, mienie, bezpieczeństwo lub porządek publiczny
– informuje MSWiA.

W chwili obecnej działania prowadzone są już w województwie Opolskim i Świętokrzyskim następne w kolejności są województwa Lubuskie i Kujawsko-pomorskie, co nastąpi już w maju. Wiemy, że działania te obejmą całą Polskę, ale niestety nie wiemy kiedy zostanie ta zmiana wprowadzona w życie w Wielkopolsce.

Zmiany będą dotyczyły nie tylko numeru alarmowego policji, ale także straży pożarnej czy pogotowia, na razie zmiany nastąpią przy numerze policji, ale z czasem wszystkie „dziewiątki” wygasną, a numer na który należało będzie dzwonić w razie potrzeby będzie 112.