Wypalanie traw i jej skutki

Teraz gdy mamy już czasy super szybkich i bardzo wydajnych kosiarek, elektrycznych i spalinowych, coraz powszechniejszym sposobem na walkę z rosnącą trawą bywa po prostu jej wypalanie, co znacząco pogarsza ekosystem.

Wypalanie traw – to ogólny termin oznaczający wzniecenie ognia na obszarach nieużytków, trawiastych i uprawnych w celu pozbycia się pozostałości uschniętej roślinności, co niegdyś było stosowane bezkarnie, obecnie (od 2004 r.)  takie zachowania są karane na podstawie:

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. Kto: (…) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary

Wypalanie traw oprócz niosących za sobą odpowiedzialności prawnych, mają także znaczenie w zakresie bezpieczeństwa, a właściwie jego braku, co również niesie za sobą konsekwencje. Tłumaczenie ludzi, którzy pomimo znajomości wyżej wymienionych artykułów nadal dopuszczają się tych czynów, to:

„Mniejsze prawdopodobieństwo samoistnego wzniecenia się pożaru, wartości ekologiczne. Popiół, który powstaje poprzez wypalanie traw jest żyzny dla gleby i.t.d”
Żadne z tych argumentów nie pokrywają się z rzeczywistością.

-Wypalania skutkują negatywnie poprzez straty we florze i faunie oraz degradacją ekosystemu przyrodniczego ważnego w nowoczesnej gospodarce rolnej.Podczas pożaru niszczona jest część niezbędnej dla żyznej gleby materii organicznej, w wyniku czego zostaje spowolniony proces tworzenia próchnicy. W trakcie spalania, redukcji i wyparowaniu ulegają związki azotu, a związki potasu i fosforu pozostają w popiele. Część soli mineralnych pozostających w popiele może być roznoszona przez wiatr, a przy opadach deszczu spłukiwana do rzek i zbiorników wodnych. Podczas spalania materii organicznej w wysokich temperaturach tworzą się znaczne ilości szkodliwych związków takich jak dioksyny czy wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
– wypowiada się organizacja ekologiczna

Wypalanie traw grozi nie tylko ekosystemowi, ale także Twojemu zdrowiu. Pamiętaj o tym nie wypalaj!