ustawa

Od września 2016 roku Zakład Karny współpracuje z firmą Gelg z Ćmachowa. Dzięki temu ponad 40 więźniów ma pracę.  W sierpniu br. otwarto spawalnię dla skazanych z Zakładu Karnego typu zamkniętego. Na terenie więzienia tego roku otwarto halę spawalniczą, do której przyłożyła się firma z Ćmachowa. Hala ma powierzchnię 1500 m2. BędąRead More →

Coraz częściej pracownicy spotykają się z dyskryminacją ze strony przełożonych lub po prostu innych pracowników. Takie osoby boją się o tym mówić i w zasadzie mały odsetek zgłasza swoją sprawę organom władzy publicznej. Ustawa, która reguluje te przepisy to Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Art. 1.Read More →